Mimořádné zastupitelstvo

01.10.2018 16:40

Zastupitelé města Ledeč nad Sázavou se naposledy sešli na řádném veřejném zasedání 10. září 2018, kde projednali a schválili všechny potřebné body, ale o den pozdějí se v Jihlavě sešlo také Zastupitelstvo Kraje Vysočina a schválilo Městu Ledeč nad Sázavou poskytnutí dotace na stavbu ČOV Háj ve výši 1/3 vysoutěžené ceny, s čímž ledečská radnice sice počitala, ale zastupitelstvo kraje podmínilo poskytnutí dotace tím, že ji zastupitelstvo města přijme do 30-ti dnů od schválení na Kraji. To by však vzhledem k pátečním komunálním volbám nebylo možné s nově zvoleným ZM stihnout. A proto se dosluhující zastupitelsvo města Ledeč nad Sázavou muselo mimořádně sejít ještě jednou a to čtyři dni před volbami.   

Na mimořádné zastupitelstvo se dostavilo pouze 9 zastupitelů. Chyběli a většinou byli omluveni Drápela (na veletrhu MSVB), Policar (v zahraničí), Kroutil (ve škole), Vaněk (?), Zelený (služební cesta), Šrámek (omluven). Naštěstí zbylých 9 zastupitelů přistoupilo k jednání zodpovědně a 9-ti hlasy z 9-ti přítomných schválili tyto body programu:

bod 4) přijetí dotace z Kraje Vysočina na akci ČOV Háj

bod 5) schválení dodatku č.2 na akci ČOV Háj - snížení ceny o - 210 tis. Kč

bod 6) rozpočtové změny vyvolané projednávanými body

bod 7) dodatek k SoD s firmou Unimont na akci chodníky Havlíčkova ul. 

Zastupitelstvo města též vyslechlo zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení RM a ZM za I. pololetí 2018, kterou vzalo na vědomí.

V Různém zazněla informace o stavu chodníků a obrubníků na akci křižovatka Průsečná. Chodníky a obrubníky jsou provedeny v souladu s projektem a stavebním povolením s tím, že v místě nově budovaného přechodu pro chodce je spád 3,5 %. 

Za 29 minut nebylo co řešit. 

Tolik za mě a za město, řekl by nepřítomný zas_tupitel. :-) -sv-

—————

Zpět