Máme novou radu města a starostu

10.11.2014 18:12

Ing. Ivan, Ing. Drápela, Ing. Horáková, Ing. Tůma, MVDr. Vrbka

 To je nové složení Rady města Ledeč nad Sázavou.

Starostou byl zvolen Ing. Zdeněk Tůma z SNK, místostarosty máme dva, a to neuvolněné - Ing. Hanu Horákovou z SNK a Ing. Jana Drápelu z SZ.

Další podrobné informace budou následovat.

 

Tady jsou:

Ustavujícímu zasedání nově zvoleného zastupitelstva města sice při zahájení stále ještě předsedal Mgr. Vaněk, ale velice rychle a bez protestů ho po složení slibu zastupitelů vystřídal Ing. Zdeněk Tůma z SNK.
Ten nejprve navrhl, aby pro toto funkční období ZM byl počet místostarostů stanoven na dva a aby byli oba neuvolnění, což zastupitelé následně schválili. Poté jej MVDr. Vrbka za  SNK navrhl na starostu, žádný jiný protinávrh nebyl přednesen a Ing. Zdeněk Tůma byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen starostou města. Vzhledem k jmenovitému přiřazení mikrofonů a hlasovacího zařízení zůstal sice sedět na svém místě, ale z koutku předsednického stolu se ujmul dalšího řízení schůze. Nutno podotknout, že v kravatě a saku na rozdíl od svého předchůdce.

Jako první přednesl jména kandidátů na neuvolněné místostarosty, a to Ing. Hana Horáková z SNK a Ing. Jan Drápela ze SZ. Svůj návrh podpořil poukazem na neuvolněné místostarosty ve srovnatelných městech a také na odbornou zdatnost obou kolegů, kteří by měli dohlédnout na ekonomickou a smluvní agendu úřadu. Též čtvrtmilionová úspora na odměnách byla pádným argumentem. Oba jmenovaní byli následně nadpoloviční většinou hlasů do funkce místostarostů zvoleni, Ing. Hana Horáková navíc byla zvolena též zástupkyní starosty města.

Všichni tři výše jmenovaní představitelé města se ze zákona zároveň stávají členy rady města, kterou do taky zákonem stanoveného počtu 5-ti radních doplnili po zvolení na návrh SNK Ing. Ladislav Ivan z KDU-ČSL a jako poslední absolutní vítěz letošních komunálních voleb MVDr. Pavel Vrbka z SNK. 

Posledními body jednání byly volby předsedů finančního a kontrolního výboru. I zde mělo SNK připraveno své kandidáty, a protože žádný návrh na protikandidáty nebyl vznesen, tak byl předsedou finančního výboru zvolen Ing. Petr Stránský z SZ a předsedkyní kontrolního výboru RNDr. Yvetta Bartáková z SNK. Zaplněný sál obřadní síně všechny výše uvedené volby kvitoval spontánním potleskem.  

Na závěr jen několik postřehů:

U většiny návrhů byl proti Mgr. Vaněk (3x), zdržovali se vytrvale komunisté a občas i RNDr. Policar (3x), který navíc 4x vystoupil s různými připomínkami. SNK chyběl Zdeněk Zelený, který se nestačil vrátit ze služební cesty, přes jeho absenci byly všechny návrhy SNK přijaty nadpoloviční většinou hlasů. Program jednání byl vyčerpán za necelou hodinku a občané odcházeli z ustavujícího zasedání ZM, myslím, spokojeni. Jo, a konečně máme zase v zastupitelstvu ženy, taky díky SNK :-)

                                                                                     -sv- 

—————

Zpět