Ledečská fúze

30.12.2016 07:26
K fúzi ledečských firem AQOACOMP HARD s.r.o. a KOVOFINIŠ s.r.o. dojde k 1.1.2017. Obě sesterské firmy se slučují do jedné společnosti, která dále ponese název KOVOFINIŠ s.r.o.  se sídlem Mlýnská 137, Ledeč n.S. - viz www.kovofinis.cz.
 
Společnost AQUACOMP HARD s.r.o., která v Ledči nad Sázavou existovala od počátku 90. let minulého století a od roku 2010 byla jediným vlastníkem společnosti KOVOFINIŠ s.r.o. tedy zaniká a veškeré obchodně právní vztahy přecházejí na společnost nástupnickou.
 
Nejprve v polovině tohoto končícího roku došlo ke změně loga obou společností, která se graficky velice přiblížila, až se nyní spojují v jednu společnost s jedním logem. Nabízí se přirovnání: Děti se vracejí do lůna matky :-) 
 
V oznámení publikovaném na oficiálních stránkách obou společností se mimo jiné uvádí:
 
Sloučením obou firem pod názvem KOVOFINIŠ dojde k posílení značky, která má jíž více než šedesátiletou tradici a dobrou pověst nejen v České republice, ale i v zahraničí. Tímto krokem také předcházíme dualitě značek, která někdy přinášela určitá nedorozumění. Sloučení společností bude mít za následek slučování některých podpůrných oddělení, která do této doby existovala odděleně v každé firmě. Díky tomu dojde ke zvýšení efektivity a využití synergických efektů.
Na závěr bychom rádi zdůraznili, že obě firmy jsou v dobrém ekonomickém stavu. Sloučení obou firem je tedy krok, ke kterému vede dlouhodobá strategie směřování obou společností.
Na oficiálních stránkách obou společností lze také nalézt tato nová loga:
   
Původní kovofinišské logo mělo černé pozadí a aquacompácké bylo zcela jiné.   -sv-
 
 

—————

Zpět