Ledeč má nový web

13.02.2016 00:24

Město Ledeč nad Sázavou změnilo design, uspořádání a částečně i obsah svých oficiálních stránek. Stalo se tak tento týden bez předchozího varování a v úplné tichosti. Na doméně www.ledecns.cz nyní naleznete tuto titulní stránku:

Nový web se tak konečně rozloučil s křiklavou červenooranžovou barevností své fasády, která evokovala přílišné reminiscence na neslavnou éru minulých let, a příjemně překvapil netradičním městským motivem ve své hlavičce. Též hlavní nabídka na úvodní straně je dobře zvolená, přehledná a uspořádaná. Po jejím rozkliknutí se však začínají objevovat novorozenecké neduhy, kterých se snad časem dokáže zbavit. Některé z nich vás praští do očí na první pohled (jako třeba graficky neuspořádaný název města), jiné po prvním přečtení. Tady jsou:

Úvodní článek O městě

Ledeč není nyní třetím největším městem HB okresu, ale až čtvrtým. HB okres stále existuje, není bývalý. Větší města jsou HB, SnS a Chotěboř.

Nevhodné formulace:

.... uprostřed krabatiny Českomoravské vrchoviny,

    (není uprostřed, je nakraji a krabatina je původní název vrchoviny) 

…. název Ledeč nad Sázavou měl usnadnit poštovní služby. :-)

…. o čemž svědčí řada dokladů, včetně nedaleké obce Bojiště. :-)

…. po roce 1918 převzal moc stát  (formulace jak z 50.let)

…. Tento vrchol nastal v 90. letech minulého století, kdy se nosný podnik Kovofiniš 

    rozpadl na řadu menších, soukromých divizí a firem.

   (vrchol nastal v 80.letech před rozpadem KF,  KF neměl soukromé divize)

….Také návštěvníkům má co nabídnou.    (chybí „t")

V článku chybí zmínka o Habreku, Souboři a Obrvani. Doplnit, ať vám neutečou! :-)

Obsahově i stylisticky odpovídá článek práci žáka II.  stupně základní školy. Článku chybí myšlenka a šmrnc.

                       

Symboly města

Znak Města Ledeč nad Sázavou

V červeném štítu jsou tři stříbrné leknínové lístky uprostřed spojené, takže dva směřují k rohům

Věta nadává smysl. Měla by znít:   …….uprostřed spojené tak, že dva směřují k rohům…

Prapor města Ledeč nad Sázavou

když znak je Města, proč je prapor města? Sjednotit!

 

Rada města

SNK není strana, když tak volební strana. SNK má svůj název Nezávislí pro Ledeč.

Za jménem Tůma má být čárka

 

Zastupitelstvo města

Názvy volebních stran dtto RM

Dodržet striktně pořadí jméno a příjmení u všech zastupitelů.

 

Organizace města – zvolit lepší název, tento není jednoznačný, má více významů.

Mateřská škola

Doména ms.ledecns.cz je nesprávná – zaparkovaná. Správná je www.msledec.cz

Proč je e-mail na seznamu, proč není msledec@ledecns.cz?

Proč nejsou uvedeny kontaktní osoby?

Pečovatelská služba

Chybí web

Hasiči

Snad jen jednateli sboru možná schází titul Bc.

Středisko volného času

Špatná adresa – správně Barborka 790

SVČ je na Facebooku

Chybí kontaktní osoba – ředitel Miroslav Hánečka

Základní škola

Doména zs.ledec.cz je nefunkční – současná funkční je www.zslns.cz

Chybí kontaktní osoba – ředitelka Mgr. Petra Vágnerová

Základní umělecká škola

Chybí kontaktní osoba - ředitelka Soňa Brabcová

TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. - zcela chybí!!!

Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. - je na titulní straně, zde chybí!

 

Dotazy

V této rubrice se zveřejňují odpovědi na dotazy a náměty týkající se činnosti města Ledeč nad Sázavou. Jak? Žádné odpovědi nejsou vidět! Nejdou vyvolat! 

 

Sport a kultura

Na Úvodní straně je chybné pořadí stránek. Mělo by být uvedeno pouze Sportoviště ve městě a Ledečský zpravodaj. Ročníky zpravodaje se budou zobrazovat až po kliknutí na Ledečský zpravodaj.

Ledečský zpravodaj

Pod „tlačítkem"  září 1999 jsou uloženy LN 2009/9 

 

Organizační struktura

Není aktuální, je špatně čitelná i po zvětšení a s brýlemi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tento článek není kritikou. Naopak. Lze pochopit, že autoři své chyby nevidí.  -sv-

 

—————

Zpět