Ledeč jede dál

31.10.2018 16:57

"Vítězná sestava se nemění," 

prohlásil starosta Tůma po jednoznačném vítězství v letošních komunálních volbách. V tom duchu a v té režii také proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného ledečského zastupitelstva. Bohužel se také ani o milimetr nezměnil přístup oranžové OPOzice. Mgr. Petr Vaněk se ustavujícího zasedání samozřejmě nezúčastnil s tím, že včera zaslal do sekretariátu starosty arogantní písemnou OPOmluvu tohoto znění:

"Omlouvám se ze zítřejšího zasedání zastupitelstva města. Mám na zítřek naplánovanou dlouhodobě již půlroku služební cestu a po seznámení s programem jednání jsem nenašel důvod, proč bych měl svoji cestu rušit" 

volně tlumočeno z on-line přenosu. Tedy důvodem účasti není pro Vaňka ani složení slibu zastupitele, který zní:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Proč tedy kandidoval? Proč další volební období bude svojí arogancí OPOtravovat ZM?

Slib ve výše uvedeném znění přečetl předsedající Zdeněk Tůma a ostatní zastupitelé v abecední pořadí povstali, pronesli slůvko SLIBUJI! a slib k tomu ještě potvrdili svým podpisem. Až na Vaňka, pro kterého jsou zájmy města jako celku svaté a slibem se zřejmě řídí každým svým skutkem, slovem a počinem!!

To druhý OPOziční zastupitel Píbil svoji roli odehrál po svém, v personálních otázkách složení rady města a předsedů výborů se vždy zdržel, aby hned na úvod všichní věděli s kým, že mají tu čest. 

Opoziční roli chce asi též hrát jediný zástupce KSČM Ing. Martin Rozkošný!

A tak byl v 16:15 na návrh MVDr. Pavla Vrbky z SNK pro Ledeč 12-ti hlasy PRO zvolen 

starosta města Ing. Zdeněk Tůma

(Píbil se zdržel, Vaněk chyběl, Tůma nehlasoval)

V 16:17 byla na návrh starosty Tůmy z SNK pro Ledeč 10-ti hlasy PRO zvolena

1. místostarostka (neuvolněná) Ing. Hana Horáková

(Blažková, Píbil, Rozkošný se zdrželi, Vaněk chyběl, Horáková nehlasovala) 

V 16:18 byl na návrh Ing. Jana Drápely z SNK Zelená pro Ledeč 12-ti hlasy PRO zvolen

2. místostarosta (neuvolněný) Mgr. Michal Simandl

(Píbil se zdržel, Vaněk chyběl, Simandl nehlasoval) 

Poté následovala volba dvou členů rady města. Ze zákona jsou totiž radními již zvolení starosta a místostarostové a rada města při 15-ti zastupitelích smí být třetinová, t.j. 5-ti členná.

Starosta přednesl návrh na volbu MVDr. Pavla Vrbky a Ing. Jana Drápely radními

(byli zvoleni 12-ti hlasy PRO, Píbil se zdržel, Vaněk chyběl, navržení nehlasovali)

Ze zákona o obcích musí zastupitelstvo zřídit finanční a kontrolní výbor. Proto předsedající navrhl prověst nyní volbu předsedů těchto výborů a na příštím zasedání ZM dne 19.11. zvolit do každého z výborů dalších 6 členů, jako zástupce jednotlivých volebních stran.

Na předsedu Finančního výboru navrhl. Ing. Drápela Pavla Storože z SNK pro Ledeč.

(byl zvolen 12-ti hlasy PRO, Rozkošný se zdržel, Vaněk chyběl, Storož nehlasoval)

Na předsedu Kontrolního výboru navrhl. MVDr. Pavel Vrbka Marka Kroutila z ODS.

(byl zvolen 12-ti hlasy PRO, Rozkošný se zdržel, Vaněk chyběl, Kroutil nehlasoval)

Tolik k volbám zastupitelských orgánů. Členové obou výborů a osadního výboru přijdou na řadu na dalším zasedání ZM. O koalici se nemluvilo ani nehlasovalo. Je taková, jak rozhodli voliči. SNK pro Ledeč (7) a Zelená pro Ledeč (3). V radě města je koaliční poměr 3:2, v zastupitelstvu drtivá převaha 10:5. I když Láďu Ivana a Marka Kroutila snad lze považovat za konstruktivní jedince a ne arogantní pitomce. U Martina Rozkošného si budete muset počkat, kam se zařadí. Znám ho též jako konstruktivního a uvážlivého člověka. -sv-

—————

Zpět