Lávka u Sokolovny

28.09.2014 17:56

Málo kdo už dneska ví, že v roce 2006 moc nechybělo a lávka u Sokolovny se mohla posunout o 80 m proti proudu a vést přes ostrov. Zabránila tomu tenkrát obyčejná lidská hloupost a stranické zájmy. Ale popořádku, vraťme se nejprve do roku 1956.

V roce 1956 totiž velká voda strhla původní dřevěnou lávku spojující nábřeží u Sokolovny s Poštovní ulicí a na jejím místě byla vystavěna lávka tehdy netradiční konstrukce z předpjatého betonu. Sloužila chodcům celých 50 let, ale její průhyb, praskliny a porušené izolace vedly  v roce 2006 na doporučení statika k jejímu uzavření.

30.3.2006 nad ránem opět velká voda málem strhla i uzavřenou betonovou lávku. Sázava tehdy vystoupala na neuvěřitelných 221 cm, vylila se z břehů až na náměstí a zaplavila pochůznou část lávky. Vedení města se po projednání v zastupitelstvu rozhodlo  požádat Ministerstvo financí o dotaci na stavbu lávky nové. Starosta oslovil projekční kancelář Ating a požádal jí o vypracování studie nové lávky, která by vedla přes ostrov pod vilu na Mizerově. Ing. Bělohradský tehdy připravil zajímavý návrh, který zakreslil do fotografii města.  Ty starosta předložil k informaci místostarostovi Doležalovi a chystal se záměr výstavby nové lávky projednat v RM.

Na jednání RM se tenkrát místostarosta Doležal dostavil s menším zpožděním, ale s vítězoslavným pohledem. Na stůl položil písemné vyjádření Ministerstva financí, že nová lávka musí být postavena na místě té původní! On totiž, dobrák, tenkrát nelenil, dojel svou Volhou do Prahy a toto vyjádření si tam vyžádal.

Tehdy jsem na prosazování nového umístění a vzhledu lávky rezignoval, hlavně po té, co zamítavé stanovisko Ministerstva financí komentoval slovy: „Sehnal si peníze? Nesehnal! Tak do toho nekecej!“       

Půl roku na to byla dokončena stavba nové betonové lávky firmou SMP, kde stavbyvedoucím byl zeť bývalého ledečského předsedy ČSSD. Zachoval jsem tehdy dekorum a stavbu dovedl do úspěšného konce.  Ale jak říkám, moc nechybělo a měli jsme Ledeč zase o něco krásnější.                              

                                                                                                                                              -sv-

—————

Zpět