Laické srovnání

09.12.2015 17:06

Současné zastupitelstvo města zahájilo před měsícem druhý rok svého mandátu. Dokázali bychom pohledem do usnesení ZM vyhledat a vyčíslit všechny investiční akce, které se za ten rok v Ledči realizovaly. To ale necháme odpovědnějším osobám, které zajisté uplynulý rok řádně zbilancují při zahájení roku nového. Obyčejným laickým pohledem lze konstatovat, že za pouhý rok se toho uskutečnilo téměř tolik, co za celé předchozí volební období! No, vzpomínejte se mnou:

- zateplení "nové" školy včetně výměny oken a rekonstrukce kuchyně za cca 16 mil. Kč,

- dokončení rekonstrukce ulice Nádražní,

- restaurovaná fasáda na jihozápadní paláci ledečského hradu vč. slunečních hodin,

- chodníky v ul. M.Majerové, Z.Fibicha, Komenského, Havlíčkova, Na Sibiři, Hlaváčova,

- rozšíření dětského hřiště v MŠ Stínadla,

- odstavné parkoviště za Billou,

- zahájení výstavby tribuny na letním stadionu,

- rekonstrukce prostor pro SVČ v Barborce,

- nová vánoční výzdoba,

- navrácení dotace 4,5 mil. Kč SFDI.

To je neúplný výčet investičních akcí, které jsou viditelné pouhým okem při průjezdu městem pro každého, kdo se dívá kolem sebe, či kdo sleduje dění ve městě. Jen hrubým odhadem se může jednat o investice za cca 30 mil. Kč za jeden jediný rok! Klobouk dolů, když si uvědomíte, že řada jednání a návrhů byla paralyzována jedním zhrzeným zas_tupitelem.

Nabízí se provést laické srovnání s předchozími roky, kde si možná vzpomeneme na tak "vydařené" akce, jako byly:

regenerace zeleně, cyklostezka, zateplení školek, dodatečná "rekultivace" uzavřené skládky Rašovec odpadem z D1, úložiště pro komunitní kompostování, přechod a parkoviště u Billy, přechod pod Středočeský kraj, fasády na hradním nádvoří, čištění věže kostela, plakátování, placené parkování, motokrosové závody a? a? a?

To rozum nebere!?                                                                                              -sv-

 

—————

Zpět