Kuriózní (přímo aprílová) situace

04.04.2015 15:41

 

"Ledaže by Háta o.p.s. chtěla pomoci Ledči s nezaměstnaností a začala by v budově vyrábět léky. Ostatně, je to stále továrna...",

napsal nějaký  -pv-  na ledečský web 30.5.2014 v článku Ledeč v Knize rekordů a kuriozit?

Tak se tedy podívejme na to, jak to po necelém roce s těmi kuriozitami a rekordy vlastně je?

Společnost Háta, o.p.s. Ledči s nezaměstnaností pomohla a nemusela přitom v budově Barborce začít vyrábět žádné léky, ani zřizovat žádný stacionář. K 31.3.2015 má vytvořeno a taky kvalitně obsazeno 5 pracovních míst pro řádné uchazeče o zaměstnání registrované na Úřadu práce a 2 pracovní místa pro osoby s invaliditou. 4 z nich před rokem Oblastní charita propustila pro nadbytečnost, aby pak za ně nabrala 5 dalších! 

5 osob pracuje v Centru denních služeb Barborka, což není stacionář, 1 v Potravinové bance Vysočina a 1 jako údržbář a topič. Jejich mzdy jsou hrazeny z prostředků poskytovaných Úřadem práce.        

Do Knihy rekordů a kuriozit se tak Ledeč díky společnosti Háta, o.p.s. zatím nedostala, ale na tento zápis Ledeč aspiruje díky cause Ledečská cyklostezka, která se zásluhou neskutečného šlendriánu výše uvedeného autora nedožila ani svých prvních narozenin!

Ostatně, je to stále účelová komunikace...    

To rozum nebere!?                                                            -sv-


 

—————

Zpět