Kostelní „pranýř" u vchodu do kostela v Ledči

06.08.2016 00:05

Přečetli jsme za vás v LN 10/2001

Jednou z pozoruhodností děkanského chrámu sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou je železný kruh umístěný vpravo od portálu postranního vchodu pod věží. Tento kruh o průměru deset centimetrů je pevně ukotven ve zdi přibližně 150 centimetrů nad zemí. Jedná se nejspíše o tzv. kostelní pranýř, které byly ve středověku velmi často umísťovány vedle vchodu do kostela. Ke kostelnímu pranýři byly přivazovány „padlé" 1) dívky za účelem pokání. Celá obec (město), která se v neděli shromažďovala k modlitbám, se tak dozvěděla o provinění dívky. O dání dívky na pranýř rozhodovala světská2) nikoliv církevní moc. To, že byl vybrán k obrácení dívky kostel, nikoliv třeba tržiště, je z toho důvodu, že kostel v této době sloužil jako shromaždiště všech lidí.

Vzhledem k tomu, že okolí kostela v Ledči bylo proti současnému stavu asi o třicet centimetrů nižší pod současnou úrovní dlažby, byl tento pranýř umístěn ve výšce kolem 180 centimetrů. Bylo to kvůli tomu, aby se dívky nemohly nikterak schoulit či zakrýt obličej před zraky příchozích do kostela.

Počátkem 17. století ale přestává být dávání na pranýř aktuální a většina těchto kruhů ze zdí kostelů mizí. V Ledči byl tento kruh zasazen do zdi nejspíše v 16. století při výstavbě chrámu.

O využívání pranýře na ledečském děkanském chrámu historie mlčí. Jedinou zmínkou o jeho používání je dopis3) JUDr. Richarda Horny z 6. prosince 1940, ve kterém se zmiňuje o sdělení prof. M. Beránka, konzervátora ledečského okresu, který sdělil Památkovému úřadu v Praze toto: „ ...vedle postranního portálu zvenčí zasazen železný kruh, k němuž prý byla přivazována padlá děvčata za účelem pokání." 

V současné době je v jeho těsné blízkosti umístěna nástěnka, takže tento starý „pranýř" nemůže vyniknout.  Tomáš Zdechovský 

-------------------------------------------------------------------

1) necudné dívky či přistižené při cizoložství

2) majitel panství nebo městský soud

3) AML 65/G-3  

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdyby současná světská moc usoudila, že se využívání pranýře stává opět aktuální, jeden železný kruh by na to v Ledči zřejmě už nestačil. :-) -sv-

—————

Zpět