Komunitní plán sociálních služeb

28.09.2014 17:59

Minulé ZM přijalo dne 29.4.2009 aktualizovaný KPSS pro region Ledečsko a uložilo v něm termínované úkoly jak jednotlivým odborům MěÚ, tak starostovi města. Na vzniku KPSS se tehdy podílela v pracovních skupinách řada ledečských občanů a také 9 zastupitelů (MVDr. Vrbka, Kouba, Nechvátal, PeaDr. Dokoupilová, Mgr. Trpišovský, Šrámek, Ing. Drápela, Vopěnka, Ing.Tůma). KPSS se dotýká těchto skupin obyvatel:

 

  • Senioři a osoby s těžkým zdravotním postižením nebo sníženými duševními schopnostmi (plně invalidní občané nebo nezaopatřené děti s průkazem ZTP, ZTP/P),
  • Osoby s omezujícím zdravotním postižením nebo sníženými duševními schopnostmi (např. částečně invalidní občané, osoby se změněnou pracovní schopností – zdravotně znevýhodněné osoby), osoby v přechodné krizi, společensky nepřizpůsobiví občané, minority,
  • Péče o rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené závislostí, nezaměstnaní bez trvalého handicapu.

 

Současné ZM po celé 4 leté volební období KPSS zcela ignorovalo, jako by vůbec neexistoval, jako by vůbec neexistovaly osoby, pro které byl vytvořen, přitom na jeho existenci a naplňování závisí poskytování dotací na provoz DPS (domu s pečovatelskou službou) !!?                                      

-sv-                 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

—————

Zpět