Kdy to bude?

27.04.2017 23:53

4.5.2017  A K T U A L I Z O V Á N O

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 7.2.2017 usnesením č. 0045/01/2017/ZK zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) na realizaci těchto akcí:

Číslo silnice Název akce
II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
III/4062 Jihlava - Pístov
II/346 Chotěboř - křiž. III/3469
III/34529 Chotěboř - ul. 5. května
II/385 Dolní Rožínka - průtah

Termín: 31.12.2017

Dotázal jsem se tedy e-mailem na KSÚSV:

27.04.2017  12:45
 
Dobrý den,
 
chci se vás pozeptat, zda a v jakém termínu bude letos provedeno rozšíření komunikace II/150 v úseku pod železničním viaduktem v Ledči nad Sázavou, který SŽDC vybudovala v loňském roce. Taky mě v této souvislosti zajímá termín uzavírky.
 
Za brzkou odpověď předem děkuji.
 
Stanislav Vrba 
a čekám na odpověď. -sv-
 
KSÚSV si dává jak s odpovědí, tak i s opravou načas, ale na stránkách města Ledeč se dnes 4.5. naštěstí objevila tato informace:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která tuto opravu bude zajišťovat, plánuje opravu v období srpen – říjen roku 2017. Původně měla být oprava započata již v průběhu června, ale jelikož se z důvodů úmrtí jednoho z účastníků řízení protáhlo správní řízení na povolení této stavby, byl začátek prací posunut až na srpen tohoto roku. V posunu termínu hraje také roli povolená uzavírka v termínu 18.4. - 31. 7. 2017 v úseku Ostrov – Opatovice, kde právě probíhá oprava povrchu silnice č. II/34742. Objízdná trasa po dobu této uzavírky je vedena právě přes úsek silnice II/150 v Ledči nad Sázavou.- OdMI - 
 
 
 

—————

Zpět