Kdy bude ustavující zasedání ZM a kdo bude starostou?

18.10.2014 08:24

 

Před týdnem dne 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí. Státní volební komise vyhlásila výsledky voleb v úterý 14.října 2014.  Prvním dnem desetidenní lhůty pro případné podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování byl tedy 15. říjen 2014 a tato lhůta proto skončí dne 24. října 2014 v 16:00.

Pokud nebude podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování v našem městě před uplynutím této lhůty, lze ustavující zasedání svolat nejdříve 24. října 2014, a to na nejbližší možný termín o 7 dnů později a nejpozději do patnácti dnů od uplynutí této lhůty, tj.  do 8. listopadu 2014.  Protože poslední den 15-ti denní lhůty případá na sobotu, lze ustavující zasedání ZM uskutečnit nejpozději následující pracovní den, t.j. v pondělí 10. listopadu 2014. Pro tento nejzazší termín se rozhodlo odstupující vedení ledečské radnice. 

Ustavující zasedání nového zastupitelstva města svolává dosavadní starosta, popř. místostarosta, kteří zatím setrvávají ve svých funkcích. Musí tak učinit v předstihu 7 dní před jeho konáním zveřejněním na úřední desce, tedy nejpozději 2. listopadu 2014. 

V současné době probíhají povolební vyjednávání. Jednotlivá seskupení na ustavujícím zasedání ZM poté navrhnout svoje kandidáty na starostu, místostarostu a zbylé tři členy rady města.

Vítěz voleb, SNK pro Ledeč, s 6-ti mandáty svého kandidáta na starostu zveřejnil již před volbami. Je jím zkušený zastupitel 56-ti letý Ing. Zdeněk Tůma. SNK jej na ustavujícím zasedání ZM navrhne na funkci starosty města a pro jeho zvolení stačí sehnat podporu dalších dvou zastupitelů.

O dalších kandidátech na starostu se zatím jen šušká. Návrh na protikandidáta může předložit kterákoli volební strana, co se dostala do ZM, ale k jeho přijetí je třeba nadpoloviční většina 8 hlasů v ZM. Tu může dát v takovém případě dohromady pouze "velká" koalice politických stran.

Doufejme však, že se nebude opakovat chyba z minulého ustavujícího zasedání ZM, kdy byl "z nouze" zvolen za starostu nezkušený zastupitel s nedostatečným mandátem a rozhledem. Z toho se naše město bude vzpamatovávat několik let.   -sv-


 

—————

Zpět