Kde že to žiji?

25.09.2017 00:25

Dostal se mi do rukou V. díl publikace Království české věnovaný Východním Čechám částka první. Autor Alois Horáček a kolektiv. Tuto desetidílnou edici vydal nakladatel Pavel Kōrber v Praze roku 1912. Nalistoval jsem stranu 274 věnovanou Habersku, kde Jos. J. Váňa - Mcelský mimo jiné píše:

Soudní okres Haberský zabírá jižní část politického okresu Čáslavského a činí přechod z úrodné roviny čáslavské k předhoří Českomoravské krabatiny, jsa v každém ohledu zajímavým a památným zároveň. 

Vzduch zde je čistý, kyslíkem z hojných lesů a krásných luk prosycený a tudíž velmi zdravý. Větry převládají západní, často duje i studený severák. Za letních dob bývá tu až 35º tepla, za krutých mrazů až -26º C zimy. Jaro bývá chladné a krátké, za to podzim příjemný. Vůbec pak jsou zdravotní poměry po celém Habersku velmi příznivý. Z té příčiny se zde v posledním desetiletí od měsíce června až do konce září objevuje značné množství výletníků a velkoměšťáků, kteří se tu kochají krásami přírodními a v čistém, vždy svěžím vzduchu tělesně i duševně se zotavují.

Výborné lučiny, četné vrchy a chlumy krásnými lesy listnatými a jehličnatými porostlé, činí krajiny Haberska půvabnými a malebnými. Za to v zímě je celý kraj dlouho sněhem zalehlý a proto smutný a pustý. Neškodilo by mu proto oživení nějakým zimním sportem, jehož by se cizina účastnila.

Lid v okrese Haberském převahou rolnický, jako na celé krabatině Českomoravské, je zdravý, otužilý, povahy klidné a sebevědomé. Vyniká pracovitostí, šetrností a hlubokým náboženským přesvědčením. Přitom se rád vzdělává a pilně čte. 

Poměrně tichý a klidný život zdejší, jenž má také své výhody, zavinil nedostatek průmyslových závodů a stálý odliv obyvatelstva do ciziny. 

Minulost starobylé této osady není chuda a Habry vídaly slavné a památné dny, jichž jest dnešní doba jen matným odleskem.

Co jsem si z toho odnesl já, Stanislav, svobodný pán ze Štěpánova, za poučení? 

Vskutku v dobrém kraji jsem se narodil, avšak před zimou letošní, až bude celý kraj sněhem zalehlý, si ta čertova prkénka z půdy musím snésti a zdejší výborné lučiny a vrchy sportem zimním, běžeckým oživiti. Obavy ouzkostné však mám, aby se ho nezvaná cizina migrantská taktéž účastniti nechtěla. :-) -sv-

Pokud někoho taky historie Haberska či Ledečska zajímá, nech si ji vyhledá  zde .

—————

Zpět