Kam se poděla láska?

30.11.2017 11:15

Odpověď na tuto otázku mě už na "stará", ale pořád svoje, kolena zas tolik netrápí. Smiřuji se se situací, která čeká moji generaci. Teď mi to tu zní z rádia: 

"Tahle země bude pro starý, pro život o samotě. 

Svět už nyní ovládá jen touha po sociálním kontaktu!" 

Ze své samoty si dnes můžete každý okamžik objednat jekékoli služby: taxi, pizzu, otop, záchranku, společnici i následný pohřeb.

No, dobře, to asi už láska nebude. Ale mě stejně zajímají odpovědi na nezodpovězené otázky, jako například

 "Kam se poděl František?"

 A tak jsem včera večer digitálně prolistoval 6 svazků Matriky zemřelých 21. pěšího pluku z Čáslavi, což bylo cca 1200 stránek a 3600 jmen. Našel jsem mezi nimi i našeho Františka, stejně jako jeho vrstevníky z Tisu, Bohumilic, Ledče, Habrů, Jana Rajdla z Kožlí a dokonce i Josefa Čálka ze Štěpánova, tj. mého více jak stoletého předchůdce na chalupě. Největší překvapení, které jsem ale tak nějak tušil, jsem objevil na straně 65 svazku XV, kde uprostřed v kolonce pod Františkem na mě krasopisně zasvítilo úplně jiné slovo:

Ano, kdo ještě umíte číst plynulé psací písmo, čtete dobře, to slovo je vskutku L á s k a ! Podle zápisu ve vojenské matrice padla ta něžná chudinka Láska na bojišti u vrchů Pietroasa a Veverita na rumunských hranicích 17. října 1917. To je před 100 lety. Původem byla z Habrů, okres Čáslav, Čechy, kde se vyskytovala od roku 1887. Žila tedy pouhých 30 let. V Habrech na ní kdosi čekal a nedočkal se. A my, století pohrobci lásky, máme prostě už jen smůlu! :-(

A náš František? Toho prohlásili za mrtvého. Našel jsem o tom na straně 213 ve svazku XV tento záznam:


 

To opakovací znaménko za jménem Frant. - " - znamená "soudem prohlášen za mrtvého". To číslo pak asi bude číselné označení (signatura) nějakého svazku dokumentů a poslední trojčíslí strana toho dokumentu. Vytyčil jsem si tedy další postupný cíl a hledám dál. Vím už ale, jak asi to prohlášení vypadalo:

Výnos krajského soudu v Kutné Hoře, odd. III, č.j. .............. ze dne .................
Matěna František
přis. pluku č. 21, narozený 13.12.1892  v Libčicích, polit. okres Dolní Kralovice, Čechy, příslušný do Tisu, nezvěstný z ruského zajetí od r. 1915, prohlašuje se za mrtva a ustanovuje se den 
DD.MM.RRRR
kterého nepřežil
Moje pátrání po nezvěstných však pokračuje dál, jak po Františkovi tak po Lásce. To by v tom musel být čert, abych se o nich nedozvěděl něco víc! Dozvím-li se, informovat dál budu o každém zvlášť. :-) -sv-

—————

Zpět