Jak to vidí kardinál

17.12.2017 00:17

Jak to vidí kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český:

Největší lidské hodnoty a ideály jsou Pravda, Věrnost, Naděje a Láska. Svoji identitu začínají ztrácet v době osvicenství, pak zde máme 1. světovou válku, máme zde období mezi světovými válkami, diktatury, které ovládaly Evropu a na které se reagovalo, a vrací se nám to i po druhé světové válce a přijdeme i k roku 1968, kdy západní Evropu respektivě její university ovládali Trockisté a Maoisté, čili ideologie, z kterých vyrůstají pak napětí, ve kterých se teď pohybuje Evropa.

Jak ty lidské hodnoty navrátit?

Musíme se dotknout dna. Toho dna se už dotýkáme. Pravda není to, co by někoho zajímalo. My jsme děti školství. Školský systém zcela rezignoval na hodnoty antického, židovského a křesťanského světa. My jsme měli jiné ideály: Pavel Morozov - chlapec, který udal svoje rodiče atd., mohl bych pokračovat.

Je zapotřebí hledat pravdu. Křesťanské hodnoty nejsou Mao Ce-tungova rudá knížka. To nejsou poučky. To je, řekněme, jakoby důsledek praktického rozumu, který poznává. 

Otázky Pravdy, Věrnosti, Naděje a Lásky jsou témata, s kterými se setkáváme v celém prostoru skutečné kultury a civilizace, která je všelidská.

----- 

Dnes se využívá psychologických triků k manipulaci a do jisté míry až i k demagogickým krokům, a to je největší neštěstí současné společnosti, kde i nové technologie a technické vymoženosti nabízejí určité nástroje, o kterých se těm předchozým diktátorům ani nezdálo. Díky bohu, že nebyli tenkrát tak technicky vyspělí.

Proč tolik převládají emoce?

Protože, myslím, že je to jeden z projevů konzumní společnosti. 

Lidé odmítají jiný názor pouze ho vyslechnout.

Já myslím, že dávno je pryč doba, kdy jsme četli slavnou brožuru francouzského filozofa o smrti ideologií, myslím, že se nám zrodilo takové množství ideologií a ideologů, kteří vystupují ale pod jinými názvy jako analytici, politologové, sociologové, ale i psychologové, kteří velmi často neslouží lidské psyché ale marketingu, aby došlo k prodeji.

Co jsou největší obavy naší společnosti? Co říkají děti? Pro ně největší hodnotou je pevná, nerozlučná rodina. Čeho se nejvíce děti bojí? Aby se tatínek a maminka nerozešli. Jestli to vyřeší daně? Nebo budeme skutečně usilovat o udržení rodiny?

Jestli se lidé nejvíce bojí migrace, nevyděsili jsme je, když 24 hodin, ne-li celý týden se jenom zabýváme otázkou atentátu?

Tak se nedivme, že lidé mají obavy z migrace, z terorismu, že se bojí Evropské unie. 

Kdo nejde k volbám, podkopává demokracii a svobodu v této zemi. To je 40%.

Poslechl za vás 15.12.2017 na ČRo2  zde  -sv-

—————

Zpět