Jak se volilo v 94.

09.03.2017 00:09
Psal se rok 1994 a v sále ledečského hotelu Sázava se druhé prosincové odpoledne sešlo 15 nově zvolených zastupitelů na svém ustavujícím zasedání. Oproti minulému volebnímu období se totiž již nevolilo zastupitelů 21, ale 15, což bylo schváleno minulými zastupiteli již v září 1994. 
 
O přízeň voličů se ten rok v Perle Posázaví ucházely 4 volební subjekty, a to poprvé ODS a dále KDU-ČSL, SNK "Za rozvoj města", KSČM. Volební strany jsou zde uvedeny v pořadí podle svých volebních čísel. Do zastupitelstva byli zvoleni za ODS Hálek (dříve ČSS) - 1226 hlasů, Urban (dříve SNK) - 1209, Malý - 914, Palán (dříve OF) - 879, za KDU-ČSL  Maštálka - 1600, J. Horáková (dříve OF) - 1131, Kouba - 1086, Zd. Geherová - 901, za SNK Vrba - 1024, Jaremenko - 936, M. Chadimová - 858 a za KSČM Tejkal - 1408, Severa - 1133, Svoboda - 995, Čuban - 841. Paní Geherová se svého mandátu vzdala ve prospěch prvního náhradníka KDU-ČSL Slavíčka - 874. Volební účast byla tehdy veliká - 72,7 %. Někteří ze zvolených zastupitelů nejsou již mezi námi, někteří zase ani mezi vámi.
 
Volební výsledky byly velmi vyrovnané. Vítězem voleb se stala ODS se ziskem 11810 hlasů, druhá skončila KSČM s 11443 hlasy, třetí KDU-ČSL obdržela 11309 hlasů a čtvrté SNK 9812 hlasů. Dosavadní starosta pan Emil Kolařík kandidoval za SNK na 4. místě kandidátky, ale zvolen do zastupitelstva nebyl. Veřejného zasedání se zúčastnil spolu s dalšími občany, kteří zaplnili téměř celý sál. Zda ustavující zasedání zastupitelstva tenkrát zahajoval, si již nepamatuji. Měl by.
 
Volby starosty, dvou zástupců starosty a dvou dalších radních ovládla koalice ODS a KDU-ČSL, která si poměrem hlasů 8:7 vše prohlasovala, jak chtěla. V minulém zastupitelstvu na vyšší počet zastupitelů (21) a radních (7) stačil jeden uvolněný zástupce starosty, povolební koalice si navrhla navýšit uvolněné zástupce na dva. V tajném hlasování se starostou stal Hálek, hlasovalo se podle abecedy, tak na další navrhované z řad SNK či KSČM v hlasování nedošlo (jejich jména byly až na konci abecedy). Zástupci starosty se stali Urban a Slavíček a radními Kouba a Palán. Když jsem protestoval, že jednací řád zastupitelstva neumožňuje tajné hlasování, navrhla si koalice jeho změnu a veřejným hlasováním si to tajné opět poměrem hlasů 8:7 odhlasovali. Všichni výše jmenovaní postupně tajně hlasovali taky sami pro sebe.
 
Nezpochybňuji zde princip a výsledky tajného hlasování, ale na veřejném zasedání ve společenském sále to je jak hrát pro publikum divadlo za oponou. Sám pro sebe jsem nehlasoval ani při změně vedení radnice dne 25.2.2004. Dostal jsem za to tehdy od kolegů vynadáno.
 
Tento postup ohýbání jednacího řádu se v roce 1994 nelíbil taky panu Kolaříkovi a již jen jako občan se proti němu v sále hotelu Sázava ohradil a protestoval. Byl umlčen slovy:
 
"Vy raději mlčte, nebo tady na veřejnosti pustím nahrávku, kterou jsem si pořídil při Vaší poslední návštěvě u nás doma!"
Není to přesná citace vyřčených slov, ale významově přesná je. Vzpomněl jsem si na ni nedávno při sledování prvního dílu televizního seriálu Svět pod hlavou. Tam totiž tvůrci filmu pro roli práskače a pomocníka VB vybrali typově stejnou postavu.
Proč o tom nyní po 23 letech píši? Chci jen připomenout, jak se v Perle Posázaví v roce 1994 v režii tehdejší koalice rodila "demokracie". Byl to (a stále je) taky takový Svět pod hlavou. A to oranžoví "demokrati" ještě nekandidovali a ze všech současných zastupitelů byl na kandidátkách jen jeden a z doby temna dva.  
 
To rozum nebere!? -sv-
 
Zdroj: Ledečské noviny LN 12/1994 a vzpomínky autora.
 

—————

Zpět