Jak se volilo v 90.

08.03.2017 00:08

O tom, jak se volilo v prvních polistopadových komunálních volbách v Ledči nad Sázavou, jsem se již částečně zmínil ve svém Fejetonu o zradě zde. Tam zaznělo toto:

Na podzim roku 1990 se uskutečnily první novodobé komunální volby. V Ledči nad Sázavou bylo zvoleno nové městské zastupitelstvo ve složení 6x SNK, 5x KSČ, 4x ČSL, 4x OF a 2x ČSS. 21 zastupitelů se před ustavujícím zasedáním sešlo, jednotlivé volební strany předložily svoje kandidáty na funkci starosty, zástupce starosty a radní. Poté jsme hlasovali. 11-ti hlasy PRO jsem byl ve svých 37 letech zvolen starostou. Ale jen na zkoušku a na půl hodiny. Můj tehdejší kolega z kandidátky SNK totiž vystoupil s názorem, že si váží toho, že by SNK mělo mít starostu, ale nemůže se smířit s tím, že by se tak mělo stát díky 5-ti hlasům KSČ. Tak jsem se, ač celoživotní nestraník, své kandidatury vzdal, dohodli jsme se na lidoveckém starostovi a funkci zástupce starosty obsadil ten samý můj tehdejší kolega, který pak v příštích volbách již kandidoval za ODS. To bylo pro mě další ponaučení.

Komunálních voleb v roce 1990 se ale zúčastnily pouze čtyři subjekty. Koalice OF+ČSL+ČSS, Sdružení nezávislých kandidátů, KSČ a nezávislý kandidát Bedřich Pešek. (zdravím Bedřicha :-) ) Zkratky ČSL, ČSS a KSČ jsou v pořádku, tehdy se ještě lidovci, socialisté a komunisté takto jmenovali. Volby probíhaly dne 24.11.1990 a voleb v Ledči se zúčastnilo 84,9 % voličů. Volební výsledky, které jsem našel na severu volby.cz, vypadaly takto: 

Navrhující strana Hlasy Počet
mandátů
v %
1 Československá strana lidová 9.70 4
2 Československá strana socialistická 6.10 2
3 Komunistická strana Československa 21.80 5
4 Občanské fórum 32.00 4
80 Nezávislý kandidát 1.80 0
90 Sdružení nezávislých kandidátů 28.20 6
 

Proč na OF se ziskem 32 % vyšly jenom 4 mandáty, nevím. Nenašel jsem to ani v tehdy platném volebním zákoně ČNR č. 368/1990 Sb. Ale zřejmě to bylo způsobeno neuváženým rozmístěním zástupců OF na společné koaliční kandidátce. Voliči společnou kanddátku sice hojně volili, ale do zastupitelstva se při přepočítávání mandátů dostalo jen prvních deset. To bude ono! Kdyby OF kandidovalo samostatně, při zisku 32 % hlasů by na tom bylo s mandáty určitě lépe.

V každém případě se za OF do městského zastupitelstva dostali J.Horáková se ziskem 1876 hlasů, Mainer - 1867, Kořenský - 1676 a Pavlíček - 1429, 4 mandáty pro ČSL si "vymodlili" Slavíček - 1744, Vondráček - 1606, Poborský - 1560 a Kolařík - 1458, 2 mandáty pro ČSS získali Doubek  - 2254 a Hálek - 1764, 5 mandátů pro KSČ úderně obsadili Tejkal - 1241, Hlava - 1098, Svoboda - 930, Severa - 902 a Bohatý - 872 a 6 mandátů pro SNK "ukradli" všem ostatním Vyroubal - 1550, Urban - 1291, Nosek - 1181, O. Jaremenková - 1176, Vrba - 1120 a M. Vrzáčková - 1107. zdroj: Ledečské noviny 2/1992.

Volby v roce 1990 tedy proběhy až rok po sametové revoluci. Předcházelo jim doplnění tehdějšího městského národního výboru o nevolené nekomunistické zástupce, což bylo schváleno na plenárním zasedání MěNV dne 12.3.1990. Předsedou MěNV byl tenkrát Bohumil Svoboda, místopředsedy Jiří Vondruš a Zdena Vaněčková, v radě MěNV působili, pokud si dobře pamatuji, František Pospíchal, Vladimír Jaroš, Josef Rajdl, Petr Viktora, Jan Machálek, Věra Kokešová a Stanislava Jenešová. Levý břeh měl tehdy  20 poslanců, pravý břeh 42 poslance a osada Habrek s Vrbkou 7 poslanců. Celkem MěNV Ledeč n. S. čital 69 poslanců!!! 

V knize Ledeč nad Sázavou dějiny města o tom píše František Pleva na str. 149 toto:

Nový rok započal velkým politickým hnutím ve městě. Občanské fórum si zřídilo své středisko na náměstí v domě č. 67. Denně zde odpovídali členové OF na desítky různých dotazů. Začalo probíhat jednání s představiteli městského národního výboru o změnách v úřadě. Jednání se zúčastnili zástupci OF, KSČ a ČSL. Došlo k dohodě o změnách v zastoupení města v poměru 6:7 ve prospěch pravice. Dohodnuty byly i změny ve složení komisí MěNV.

Komunální volby proběhly za velké pozornosti a účasti občanů. V případě jejich výsledku již raději citovat Františka nebudu, protože účast a oficiální výsledky voleb byly trochu jiné, než uvádí ve své knize. Raději budeme důvěřovat Českému statistickému úřadu a výše zveřejněné tabulce. V každém případě SNK vedlo volební kampaň a kandidovalo samostatně a úspěšně zamíchalo kartami. Obdrželo 6 mandátů, což bylo v soutěži jednotlivých politických stran nejvíce. Spojením tří stran OF, ČSL a ČSS v koalici získalo toto seskupení 10 mandátů, což by také samo o sobě nestačilo na prosazení svých kandidátů do vedení města. Proto volbám starosty a radních předcházela schůzka a dohoda, o které informuji v úvodu tohoto článku.

Vlastní ustavující zasedání v sále hotelu Sázava pak proběhlo 10.12.1991 od 16. hodin důstojným způsobem. Starostou byl zvolen pan Emil Kolařík z ČSL. Jeho zástupcem pan Karel Urban za SNK. Radními Eduard Doubek (ČSS), František Vyroubal (SNK), Jiří Pavlíček (OF), Stanislav Tejkal (KSČ) a Bohumil Svoboda (KSČ), který o jediný hlas přeskočil Jana Hálka (ČSS).

Hašteření v koalici započalo již za pár měsíců a vyvrcholilo 8.4.1991 na veřejném shromáždění OF v městském kině, kterého jsem se taky aktivně zúčastnil a napsal o tom článek Ledečské hašteření do Cesty Vysočiny. Začínal těmito slovy:

"Žili jsme v neupřímné době a naučili se tak podezřívat z neupřímnosti jeden druhého," tato slova pronesená loni z jara českým premiérem Petrem Pithartem jsem si připomněl dne 8. dubna 1991 na veřejném shromáždění městského OF. 

Lidé, kteří tu před rokem sedávali za jedním předsednickým stolem OF, lidé, kteří před půl rokem společně organizovali volební kampaň coby koaliční partneři, lidé, kteří byli v listopadových volbách zvoleni do městského zastupitelstva se tu vzájemně kritizovali a osočovali, byli naházeni do jednoho pytle s komunisty a mafiány, práce pana starosty i městské rady byla bagatelizována, jako by v ní nezasedalo sedm řádně zvolených členů zastupitelstva zodpovědných za chod našeho města, ale sedm ješitů, hašteřících se týden co týden při politických půtkách. (vyšlo v Cestě Vysočiny 29.4.1991)

A tím jsem si to u těch "demokratů" po....(kazil) na dalších 24 let. :-) 

Svůj článek Ledečské hašteření jsem tenkrát zakončil takto:

Chceme-li něčeho dosáhnout, je nejvyšší čas, jak ve veřejném, tak i soukromém životě, začít být pozorný k těm druhým, ctít jejich názory a pod heslem "PRAVDY KAŽDÉMU PŘEJTE" se vynasnažit je pochopit. Naučit se kritizovat nezaujatě, používat ověřené informace. Až toto zvládneme, pak můžeme začít mluvit o demokracii a o návratu do Evropy.

Závěrem musím konstatovat: Zatím jsme to nezvládli. Je to pořád stejné, ne-li horší. 

To rozum nebere!? -sv-

  

 

—————

Zpět