Jak se volilo v 2010

16.03.2017 00:16

V našem volebním seriálu jsme se dostali již do roku 2010, který si může mnohý ze čtenářů ještě pamatovat. Komunální volby se tehdy konaly 15. a 16.10. a k volbám se dostavilo 49,87 % voličů. Ti měli možnost vybírat už ze sedmi kandidátek, neboť se poprvé na volebním lístku objevila i kandidátka TOP 09 s číslem 3 vedle tradičních stran KSČM, ODS, KDU-ČSL, SZ a SNK. 

Volby 2010 vyhrála ČSSD se ziskem 25,07 % a 4 mandáty, druhé skončilo SNK - 17,79 % a 3 mandáty, třetí ODS - 15,96 % a 2 mandáty, čtvrtá SZ - 13,83 % a 2 mandáty, pátá KSČM - 13,2 % a 2 mandáty, šesté TOP 09 - 8,35 % a 1 mandát, sedmá KDU-ČSL - 7,9 % a 1 mandát. Když se podíváte na výčet investičních akcí v předchozím díle tohoto seriálu Jak se volilo, tak pochopíte, že nezáleží na tom, kolik toho pro město uděláte "rukama" a hlavou, ale kolik hubou. Pomluvy a okecávání způsobily, že vítězem voleb se stal "největší ledečský politik" všech dob Jaroslav Doležal (ČSSD) s 1042 hlasy. Oficiální výsledky komunálních voleb 2010 dle ČSÚ jsou uvedeny v následující tabulce převzaté ze serveru volby.cz.

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
 %
 hlasů
Počet
mandátů
 
číslo název abs. v %
1 KSČM 4 127 13,21 15 31 252,00 13,20 2  
2 ODS 4 323 13,83 13 27 085,06 15,96 2  
3 TOP 09 2 610 8,35 15 31 252,00 8,35 1  
4 KDU-ČSL 2 471 7,91 15 31 252,00 7,90 1  
5 SZ 4 323 13,83 15 31 252,00 13,83 2  
6 ČSSD 7 837 25,08 15 31 252,00 25,07 4  
7 SNK 5 561 17,79 15 31 252,00 17,79 3  

Do zastupitelstva města byli v roce 2010 zvoleni:

za ČSSD - Doležal (1042 hlasů), Trpišovský (774), Píbil (716), Vaněk (642), za SNK - Vrbka (802), Vrba (703), Tůma (627),  za ODS - Policar (667), Nechvátal (512), za SZ - Stránský (515), Drápela (487), za KSČM - Šrámek (485), Čuban (383), za TOP 09 - Kroutil ml. (523) a za KDU-ČSL - Ivan (291).  

Karty byly tentokrát rozdány pěkně promíchané, bez žolíků a bez trumfů. Zato jedno oranžové eso nechybělo. Povolební koalici bylo proto možno složit jen ze 3 a více stran. SNK tehdy nabídlo znovu spolupráci ČSSD a KSČM, která by se opírala o 9 mandátů. Připravilo urychleně i návrh koaliční dohody. Ta vycházela z osvědčeného obsazení radnice z minulých let. Vrba - starosta, Doležal - místostarosta, radní Píbil, Vaněk, Šrámek s tím, že 

"spolupráce bude směřována vždy ve prospěch občanů města, zájmových organizací, spolků, společenských, kulturních a sportovních aktivit."

Tuto nabídku ČSSD neodmítla, ale také nepřijala. Jednala totiž na více frontách. Pomlouvala taktéž. Později přišel Doležal také s návrhem, že bude starostou on. Otevřeně jsem mu sdělil: 

"Jardo, ty nemůžeš být starostou. Jsi na to příliš vznětlivý, neumíš jednat s lidmi, nezvládáš emoce ani administrativu ani práci na PC. Já to za tebe dělat dál nebudu."

 Přiznal se mi, že to ví, ale že ho strana tlačí do funkce starosty. Odmítl stejně jako já spolupráci se Stránským, ať už ve funkci starosty nebo místostarosty. Stránský byl jediným ochotným kandidátem na uvolněnou funkci ze strany pravice, ale pro SNK i ČSSD byl nepřijatelný. Pro pravici byl zase nepřijatelný Vrba a tak Doležal váhal, jak se zachovat. V pátek před ustavujícím zasedáním mi sdělil ve své ševcovské dílně, že se rozhodl pro to, co bude nejvýhodnější pro město a podali jsme si ruce na důkaz společného pokračování. Večer to už bylo zase jinak. ČSSD se rozhodla navrhnout na starostu "mladého a vzdělaného" Vaňka, na místostarostu Doležala a uzavřít velkou koalici s ODS, SZ a KDU-ČSL. Připravil jsem jako starosta ještě většinu potřebných dokumentů pro ustavující zasedání zastupitelstva a ze zdravotních důvodů se tohoto zasedání již nezúčastnil.

Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města byl starostou města zvolen Vaněk (ČSSD), místostarostou Doležal (ČSSD), radními Stránský (SZ), Nechvátal (ODS) a Tůma (SNK). Na titulní straně Ledečských novin č. 11/2010 bylo nad fotografií nově zvolené rady města uvedeno nepodepsané toto:

Po třech týdnech a řadě složitých jednání padlo 8. listopadu na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva v Ledči nad Sázavou rozhodnutí o tom, kdo bude řídit místní radnici po příští čtyři roky. V samotném zastupitelstvu nedošlo k výrazným změnám. 
V patnáctce zastupitelů jsou tři nováčci (Čuban Stanislav, Ivan Ladislav, Ing., Kroutil Marek) a ještě je nutné dodat, že v tomto vrcholném orgánu města chybí ženy! Veřejného zasedání se zúčastnila asi padesátka lidí, kteří se záhy dozvěděli, že v pořadí 43. starostou města Ledče n. S. {počítáno od roku 1785) se stal pan Mgr. PETR VANĚK. Místostarostou byl opět zvolen pan JAROSLAV DOLEŽAL. Do rady města byli dále zvoleni: JOSEF NECHVÁTAL, Ing. PETR STRÁNSKÝ a Ing. ZDENĚK TŮMA. 
V krátkých diskusních příspěvcích starosty i místostarosty zaznělo poděkování za práci minulému starostovi, nepřítomnému panu Stanislavu Vrbovi. Na nové zastupitelstvo čeká cca 1500 dnů práce. S jakými záměry a jak se jim bude dařit, vás na stránkách Ledečských novin budeme pravidelně informovat.

A tak započala v Perle Posázaví doba temna

To rozum nebere!? -sv- 

—————

Zpět