Jak se hospodařilo do roku 2010

08.10.2014 20:06

 

Hospodaření města Ledče n.S. skončilo v roce 2010 přebytkem 3,47 mil. Kč.

Dluh města Ledeč n.S. dosahoval na konci roku 2010 14,8 mil. Kč. Jeho složení je uvedeno v následující tabulce:


 Město tehdy splácelo půjčku na ČOV z roku 1995, chodníky na Husově náměstí z roku 2003, zimní stadion z roku 2004, a nákup pozemků na Pláckách pro stavební parcely RD z roku 2008. Pravidelné splátky zajišťovaly splacení dluhu za ČOV v roce 2012 a za chodníky v roce 2013.

Tyto údaje si můžete ověřit v Závěrečném účtu města Ledeč n.S. za rok 2010 na tomto odkazu:  

https://www.ledecns.cz/cs/dokumenty/zaverecny-ucet-mesta.html

Není tedy zásluhou odstupující koalice a už vůbec ne kluka z plakátu Mgr. Vaňka, že se pravidelnými splátkami podařilo dluh města snížit. Je to "jen" výsledek dodržování smluvních podmínek při splácení a v případě dluhu za ČOV po přeúvěrování původní nevýhodné půjčky, které jsme dohodli v roce 2007    -sv-


 

—————

Zpět