Hus slaví 90-tiny

29.05.2016 00:03

V Informačním servisu Ledečských novin jsem v říjnu 2006 napsal:

Výrazná dominanta města Ledeč nad Sázavou - socha mistra Jana Husa od táborského sochaře Rudolfa  Kabeše stojí na hlavním ledečském náměstí z iniciativy Spolku divadelních ochotníků Tyl již 80 let. Základní kámen byl položen již v roce 1921, ale slavnostní odhalení této sochy se konalo v květnu 1926. Náklady na postavení sochy činily 20 000,- Kč a byly uhrazeny sbírkami, dary a výtěžkem z divadelních představení Spolku divadelních ochotníků Tyl.

Hodnota sochy z umělého kamene nespočívá prioritně v umělecké kvalitě, samotnou sochu lze označit za dobovou řemeslnou práci, umělecky propracovanější je reliéf na jejím podstavci. Její hodnotu je nutno hledat v historickém odkazu vztahujícím se k události z dějin města. Pomník je připomínkou zdejší husitské tradice, neboť ledečští vladykové podepsali v roce 1416 stížný list proti upálení mistra Jana Husa. Na odstupňovaném podstavci pod čelním reliéfem lze nalézt nápis, který je pro nás jak historickým, tak i morálním odkazem „milujte se wespolek, prawdy každému přejte“. Na rozevřené knize v pravé ruce sochy pak ještě nápis „prawda wítězí“.

Po našem nástupu na radnici v roce 2004 upadly Janu Husovi v létě prsty na levé ruce. Nepovažovali jsme to tenkrát za nějaké neblahé znamení a prsty jsme nechali zpět jednoduše přilepit speciálním lepidlem. Nevím, zda ta naše „oprava" přečkala až do dnešních dnů, ale 14.9.2006, kdy byla socha prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku, Hus ještě prsty měl. V roce 2009 jsme v radě města úkolovali kulturního referenta podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci této sochy, ke které do roku 2010 nedošlo.

Co se s ní pak dělo dál po roce 2010  se bohužel nemohu dopátrat. Ledečský web, kde bych informace hledal nejprve, svoji historii důsledně maže a v Ledečských novinách (zpravodaji) fulltextové vyhledávání nefunguje.  

Tak si musím počkat, jestli mě Honza při příležitosti svých 90. narozenin pozve na suda a pak se ho zeptám, jestli ho přilepené prsty po deseti letech nebrní. :-) -sv-

 

—————

Zpět