Hrozba z nebes

07.12.2016 13:30

Listoval jsem si dneska 1. ročníkem Ledečských novin z roku 1992, na jejichž zrodu a náplni jsem se tenkrát podílel, usmíval se přitom mnohým tehdejším polemikám, kterým jsem jako šéfredaktor musel čelit  povětšinou s humorem. Jak jinak. Až v prosincovém vydání 1992 jsem nalezl to, co jsem hledal. Článek - fejeton Hrozba z nebes, který je stále i po 24 letech aktuální a je podepsán zkratkou autora -sv-.

HROZBA Z NEBES

Naši civilizaci prý hrozí zánik. Planetka TUTATIS, asteroid o průměru větším jak jeden kilometr, který se pohybuje okolo Slunce po křivce podobné dráze Země, se má za osm let, zřejmě 26. září 2000, střetnout rychlostí 100 km/sec s naší planetou a způsobit zde obrovskou katastrofu.

"Budeme varováni, ale bezmocní!" uvedla prof. Anny - Chantal Lerasseuer - Regoudová, jedna z kolektivu francouzských astronomů v časopise Scientes at Avenir v září letošního roku. Další odborníci připomínají, že 20x menší těleso (pravděpodobně úlomek ledového jádra komety o průměru 50 metrů) zcele zničila v roce 1908 v oblasti sibiřské Tunguzsky neobydlené území o rozloze 2000 km2 a v době křídové na sklonku druhohor 10x větší asteroid dopadem do oblasti Mexického zálivu zřejmě způsobil globální změnu podnebí a zpečetil tak osud dinosaurů a řady živých organismů. Další předpovědi hrozby z nebes se objevily i z různých zdrojů.

To svědci Jehovovi, kteří též předvídají brzký konec pyšného a chamtivého lidstva, nám ve své apokalyptické vizi dávají alespoň naději na záchranu v podobě víry ve stvořitele, který hrstce pokorných a spravedlivých nabízí záchranu a život věčný. Vyznavači této víry se nás, hříšné, proto snaží upozornit na slova Bible a nabízejí nám naději na záchranu.

A do třetice je tady postoj, vyjádřený trefně brněnským písničkářem Slávkem Janouškem v refrénu jeho písně Kometa:

"Užívejte hříchy světa, blíží se kometa ..."

Postoj sice amorální, ale mnohými po léta preferovaný, ať už to byli včerejší materialisté, či dnešní pragmatici. Bezohlednost, nezodpovědnost, sebevědomá nadutost, honba za majetkem a sledování vlastního prospěchu jsou možná pro naši civilizaci větší hrozbou než planetka Tutatis. Její dráhu, je-li skutečně pro nás tak nebezpečná, může za osm let ovlivnit například jiný vesmírný poutník. Co však dokáže ovlivnit lidskou chamtivost? 

Snad alespoň o vánocích budeme k sobě ohleduplnější. -sv-

Psal jsem ten fejeton již na počítači v textovém editoru T602, ale informace jsem čerpal z tisku. Internet tu ještě nebyl. Nebo byl, ale pouze na ČVUT a jen v plenkách. Bylo mi tenkrát "pouhých" 39 let, ale dneska bych to nenapsal lépe, snad jen ten asteroid bych dnes nazýval Toutatis a paní profesorku Annie. Na internetu bych si vyhledal a aktualizoval tyto informace: 

V roce 1992 se Toutatis stal nechtěným hrdinou jedné z prvních "asteroidových afér". Francouzští novináři nesprávně pochopili údaje v článku astronomky Annie-Chantal Levasseur-Regourd, doplnili je vlastními, leč špatnými, výpočty a vytvořili z Toutatis postrach, který se v roce 2000 měl srazit se Zemí. Vše se po mnoha i velmi bulvárních článcích, telefonátech na hvězdárny a vyjádřením odborníků vysvětlilo a s Toutatisem jsme se opravdu nesrazili. Na druhou stranu se výzkum NEO - blízkozemních asteroidů a komet začal dostávat do povědomí širší veřejnosti, jak té, která se zajímá o výsledky astronomických výzkumů, tak těch činitelů, kteří ji mohou podpořit. Malou, leč nenulovou pravděpodobnost srážky s některým, možná dosud neznámým, blízkozemních tělesem, asteroidem či kometou nelze úplně opominout.  (zdroj: Google zde)

Ostatní obsah fejetonu bych měnit ani aktualizovat nemusel. Bohužel. -sv-

—————

Zpět