Historie naší obce II

06.01.2018 00:06
Přestože se Kronika obce Štěpánov po sametové revoluci kamsi ztratila, našli jsme se sestrou v písemnostech po tatínkovi několik zažloutlých zápisů do kroniky z nepříliš slavných 50. let. Mezi nimi i Stav knižního fondu obecní knihovny z roku 1954, která se nacházela v chalupě a světnici, kde právě ťukám do klávesnice svého notebooku. Počet knižních svazků ke dni 1.7.1954 činil 402 ks. Jenom počet knižních svazků v mé dnešní soukromé knihovně je 3x větší. Ale vraťme se k těm zápisům. Týkaly se povětšinou průběhu počasí, zěmědělských prací, sklizně a úrody v daném roce. Dva z nich však tu nešťastnou dobu charakterizují výrazněji:  
V roce 1950 byla provedena reorganisace Místního národního výboru v naší obci. Jelikož nebyla v naší obci žádná místnost na obývání schůzí a úřadování, bylo usneseno MNV vybudovati si vlastní úřadovnu, současně také sběrnu mléka. Na výstavbě úřadovny pracovali členové MNV Jaroslav Pipek předseda MNV, Karel Komžák předseda MAV, Josef Barták předseda KSČ, Bohumil Čálek pokladník MNV, Alois Turek, předseda vyživovací komise, Stanislav Ptáčník předseda JSČZ, jako dělníci.
Tesařskou práci prováděli Josef Komžák a František Urban členové MNV, zednickou práci prováděli Josef Barták ml. a Karel Bárta.
Při dovozu materiálu na stavbu MNV byl nám nápomocen Josef Semrád.
Stavba úřadovny MNV byla dokončena v listopadu 1950 od té doby  se započalo úřadovati v nové místnosti což se dříve odbývalo v soukromné místnosti u toho kdo byl předsedou, jelikož docházelo často mezi občanstvem nedorozumění, nyní budou míti občané v naší obci na věčné časy postaráno o veřejnou místnost.
Zároveň byla do místnosti zavedena elekrika a rozhlasové zařízení. Od té doby obec již vysílá zprávy rozhlasem, už nebude poslíček choditi od jednoho domu ke druhému, ale zaznívaji jim již zprávy rozhlasem je to další pěkný krok po jiných akcích ve Štěpánově.
Rozhlasu bude také použito k příležitostním projevům a zvýšení kultúry celé obce.
V témže roce bylo obnoveno veřejné osvětlení které po dobu 10 let nebylo používáno.  
Ve Štěpánově roku 1952
V naší obci byli 2 občani odvezeny STB do krajského města Pardubic pro velezradu, kteří usylovali pro zvrat republiky a byli to Adam Josef a Adam Oldřich z čísla 7. Jejich velitel p. Mojžíš z Vepříkova byl též odvezen. Odsouzeni byli jejich velitel p. Mojžíš trest smrti, p. Adam Josef 14 roků vězení a p. Adam Oldřich 8 roků vězení a konfiskát jejich hospodářství. 
Poznámka autora: Pardubice byly tehdy krajským městem, ale ne pro Štěpánov, který spadal do okresu Ledeč nad Sázavou a kraje Jihlavského. StB ale mohla mít jiné rajóny, jako třeba dnešní soudy.
 
Oba zápisy jsem opsal včetně chyb, které obsahovaly. Vyhledal jsem též význam zkratek v zápisech uvedených:
MAV - Místní akční výbor Národní fronty
KSČ - Komunistická strana Československa
JSČZ - Jednotný svaz československých zemědělců
STB - Státní bezpečnost
 
K dokreslení tehdejších poměrů v naší malé obci musím uvést, že počátkem 50. let bylo ve Štěpánově 26 domů, z toho 8 selských statků a proti nim také 8 domů s nemajetnými funkcionáři MNV. 5 největších hospodářů bylo v těch letech na návrh MNV vystěhováno, jejich majetek byl zabaven a zbylí tři svůj živý a neživý inventář museli "dobrovolně" odevzdat státu. 
 
Lidi, proboha, nedopusťte už nikdy, aby vám vládli aktivní a zaslepení blbci!!! Při pohledu na ty tři zápisy si říkám, že mi něco připomínají. Jakoby je psal legendární, nejlepší a ke všem férový místostarosta z doby temna! -sv-
 
Související články: Vyhnáni z domova

—————

Zpět