Firmy účastnící se akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou

28.09.2014 18:02

IPIefekt s.r.o. Praha – závěrečné vyhodnocení akce za 99.000,- Kč bez DPH

schváleno RM 17.2.2013

4.2013/33RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje návrh smlouvy o dílo na Zpracování závěrečného vyhodnocení akce včetně kompletace všech příloh na akci "Foglarova cyklostezka" v celkové výši 99.000,- Kč bez DPH s fi. IPIefekt s.r.o., se sídlem Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5.

 

Valldemossa trade s. r.o. Praha – zajištění veřejné zakázky za 50.000,- Kč bez DPH

schváleno RM 8.4.2013

8.2013/100RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje výběr firmy Valldemossa trade s.r.o., na dodávku služby - zajištění zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zněním novelizovaného zákona 137/2006Sb. o veřejných zakázkách v rámci projektu "Foglarova cyklostezka", za cenu 50.000,- Kč bez DPH.

 

Jiří Lukšíček, Ledeč nad Sázavou – technický dozor investora za 23.474,- Kč s DPH

Schváleno RM 21.10.2013

23.2013/264RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Technický dozor investora na akci Cyklostezka Ledeč nad Sázavou" s Jiřím Lukšíčkem, Zahradní 1227, Ledeč nad Sázavou a to za částku bez DPH 18.544 Kč, s DPH 21 % 23.474Kč.

 

Dvořák Havlíčkův Brod – dodavatel stavby za 7.059.667,09 Kč s DPH + dodatek 160.774,40 Kč s DPH

Schváleno ZM 21.10.2013

8.2013/109ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje smlouvu na zakázku "Cyklostezka Ledeč nad Sázavou", vítěznému uchazeči, tj. firmě Lubomír Dvořák, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 10466452, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu, a to částku bez DPH 5.834.435,61 Kč, s DPH 21 % 7.059.667,09 Kč a zmocňuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

 

APIS, s.r.o., Praha – dodávka projektových prací za 292.408,60 Kč s DPH

Schváleno ZM 21.10.2013

8.2013/117ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje smlouvu o dílo o dodávce projektových prací na zakázku "Cyklostezka Ledeč nad Sázavou" se společností APIS – Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 a to na částku bez DPH 241.660,- Kč Kč, s DPH 21 % 292.408,60 Kč a zmocňuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

 

AK JUDr. Lebedová, Ledeč nad Sázavou – poskytování právní pomoci za 8.000.- Kč/měsíc

Schváleno RM 17.2.2011

4.2011/48RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Městem Ledeč nad Sázavou a JUDr. Ladislavou Lebedovou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy.

                                                                                                                                                -sv-

 

—————

Zpět