Dvě nabídky

30.11.2016 09:44

Dvě nabídky na prodej a koupi způsobily trochu rozruchu při jednání listopadového zastupitelstva na ledečské radnici.

Nejprve to byla nabídka na prodej domu č.p. 134 na Heroldově nábřeží pod hradem. Tuto nabídku říjnové zastupitelstvo odložilo s tím, že pověřilo vedení města jednat s vlastníky o příznivějších podmínkách prodeje. Vlastníci při jednání sice snížili kupní cenu o 300 tisíc, ale i po snížení se zastupitelům zdála dvojmilionová cena příliš vysoká s ohledem na stav nemovitosti a omezené možnosti jejího využití. Bývalou ubytovnu a taky kancelářské prostory se snaží vlastníci prodat zatím neúspěšně již druhé desetiletí. Vzhledem k tomu, že se jedná o dominantní budovu na příjezdu do centra města a navíc v památkové zóně, apeloval místostarosta Drápela na zvážení možnosti získání budovy do majetku města a získat tak vliv na její další osud, který by městu neměl být lhostejný. S tímto názorem a návrhem také souhlasím, ale bohužel nadpoloviční většina ZM se rozhodla nabídku odmítnout s rizikem, kdo jí dále koupí a koho tam pak nastěhuje, či na co budovu bude využívat! To není rozumné ani prozíravé! Například sociální bydlení by město potřebovalo a stát ho bude podporovat! :-(

Druhá nabídka se týkala žádosti rybářů na odkoupení části městkého pozemku u rybárny v Barborce, který ani město ani rybáři neudržují a nevyužívají, ale býval součástí rybníčků, které rybáři vybudovali v roce 1922. Proto rybáři požadovali prodej za symbolickou cenu. Město bylo ochotno pozemek prodat za cenu ne zrovna symbolickou (40,- Kč/m2) s tím, že rybáři ještě zaplatí navíc přes šest tisíc korun za dřevní hmotu, která tam za ta léta divoce narostla. To rybáři, přímo na jednání ZM odmítli, nechtějí za město odstraňovat náletové dřeviny a ještě platit za nevyužívaný pozemek takovou cenu. Zastupitelé projednávání tohoto bodu zatím odložili a pověřili radu města dalším jednáním s vedením místní organizace rybářského svazu, což je rozumné, pokud to povede k dohodě. Ať tak, či tak, zarostlý pozemek by zkulturnit chtělo! 

To taky a nejen to se projednávalo v on-line přenosu na jednání ZM. -sv-

—————

Zpět