Důslednost nade vše

25.04.2016 19:23

Z fotografií pořízených pejskaři je patrné, že byla zřejmě v červnu 2014 z rekultivované skládky sejmuta vrchní vrstva hlíny až na izolační fólii, pak navezen a rozhrnut stavební odpad z dálnice, zahrnut doveženou zeminou a sejmutou vrchní vrstvou a povrch urovnán. Technologický postup jak noha! Důsledné maskování!

Zda se přitom pamatovalo na zachování odvodňovacích žlabů, na dodržení 3% sklonu a únosnosti skládkového tělesa již z tehdejších fotografií ani ze současného pohledu na urovnanou navážku zjistit nelze. Lze však o tom s určitostí pochybovat.

Od pejskařů, kteří pamatují počátky budování cvičáku na Rašovci, jsme se dozvěděli zajímavou informaci. Vše prý i tehdy probíhalo dle pokynů tehdejšího  místostarosty, který je důsledně nabádal, že na skládce nesmí zarážet žádné kolíky, aby nedošlo k porušení izolace. O sedm let později a na stejné místo pustil stejný místostarosta pásové bagry!

To rozum nebere!?   -sv- 

 

—————

Zpět