Čtení z dlaně

18.12.2016 00:03

Chiromantie neboli čtení z ruky je jedna z metod věštění budoucnosti, ale také nám prozrazuje informace o charakteru, o minulých skutcích a potenciálu každého jedince. Čáry na dlani jsou u každého zcela jiné a specifické a jejich uspořádání, a také stavba dlaně, nám mohou jak mnoho napovědět, tak i před mnoha věcmi varovat. Čtení z ruky je velmi staré učení, kterým se zabývali již staří Egypťané, a jak už to u všech druhů věštby bývá, setkává se i s otevřenou kritikou.

V rukách se nachází zakončení několika tisíc nervů, které jsou propojeny s mozkem, a tak vše, co prožíváme, všechny naše skutky a z nich vyplývající důsledky, se odrážejí i na našich rukách. Čtení z ruky tedy vychází z toho, že lidská dlaň je věrným obrazem člověka a jakousi mapou, na které se značí nejen naše minulost, ale i přítomnost a budoucnost. V dlani se odráží nejen to, ale i charakterové vlastnosti, schopnosti, kterým jsme se naučili, potenciál pro další osobnostní rozvoj, či zdravotní stav.

Jelikož jsou dlaně tak úzce spojeny s mozkem, mění se čáry na dlani v průběhu života neustále. Odráží se na nich naše zdravotní problémy, důležité okamžiky, vztahy, i události, které nás do budoucna ovlivní. Mohou nás tak varovat před špatným rozhodnutím nebo nadcházejícími problémy, kterým můžeme včas předcházet.

Těmito slovy začíná 1. část článku Naučte se číst z ruky, na který jsem dnes náhodou narazil zde. Pokud vás tato problematika zajímá, včetně odpovědi na otázky, které ruka je ta hlavní, ze které se čte a jak se ty všechny čáry na dlani jmenují a co z nich lze vyčíst, doporučuji vám se na ten článek podívat. Já jsem si z něho odnesl níže převzatý obrázek a pak taky inspiraci pro dvě prostinká čtyřverší.

 Čtení z dlaně

Po čáře života,
po čáře osudu
můj život drkotá.
Budu či nebudu?
 
Na čáře srdce se
můj život zastaví,
však čára hlavy mé
zase vše napraví.
-sv-
 

—————

Zpět