ORANŽOVÍ MOCIPÁNI ÚTOČÍ

05.10.2014 20:50

Cyklostezka+Janouškovi

15.září 2014

ORANŽOVÍ MOCIPÁNI ÚTOČÍ

Demokratická vláda ledečské samosprávy, oblečená do oranžového pláště ČSSD, zastoupená starostou Vaňkem a místostarostou Doležalem, se v posledních měsících transformovala do diktatury dvou. Metody, které oba pánové používají - hulvátství, zastrašování a výhrůžky - odpovídají praktikám dob minulých. Zastupitelé a radní Města k jejich počínání mlčí....

Problém cyklostezky není v současnosti na MÚ v Ledči vnímán jako problém příjezdové komunikace do Sluneční zátoky, ale jako problém "Janoušek", kterého se MÚ prostřednictvím starosty Vaňka snaží zdiskreditovat nejenom v Ledči a nejbližším okolí, nýbrž celoplošně.


Fakta o cyklostezce:

-    schválení investiční akce "Cyklostezka" proběhlo na MÚ v Ledči  nestandardním způsobem,

-      výstavba "cyklostezky" začala bez platného stavebního ípovolení,

-   představitelé a pracovníci MÚ Ledeč nad Sázavou vědomě lhali o významu termínu  "cyklostezka" a jejím dopadu na majitele sousedících pozemků,

-  o tom, že po cyklostezce nesmějí jezdit žádná motorová vozidla, jsme se dozvěděli z úst místostarosty Ledče na začátku března,

-  usilovali jsme o komunikaci s MÚ v Ledči a měli zájem o řešení vzniklého problému smírnou cestou, bohužel s námi nikdo o cyklostezce mluvit nechtěl. Proto jsme se obrátili se žádostí o prošetření oprávněnosti "stavby" na nadřízené orgány,

-   při slavnostním otevření cyklostezky místostarosta Doležal slovně a fyzicky napadl M.Janouška st.,

-   nadřízeným orgánem bylo 14.května 2014 zrušeno stavební povolení,

-   MÚ vydává povolenky k vjezdu na "cyklostezku" bez schválení SFDI, tzn. že je vydává neoprávněně,

-   3.července 2014 vyzval Krajský úřad Město Ledeč ke zjednání nápravy ve věci dopravního značení na jediné příjezdové komunikaci do Sluneční zátoky.

 

...že jsme vyděrači...

Proč ? Čím vydíráme Město Ledeč ? Tím, že chceme volný příjezd k našim nemovitostem bez omezení ? Je na tom něco zlého ? Vydírá a vyhrožuje starosta, když píše, že od listopadu se k našim pozemkům přes městské již nedostaneme, protože nám Město vypovědělo smlouvu.

....že jsme podvodníci....

Nařčení ze spáchání úvěrového podvodu je zlá a účelová pomluva. Zde by pan Vaněk měl vážit slova a nehrát si na "zodpovědného" občana, který musí informovat nejenom spoluobčany, PČR, ale i naši banku. Žádný podvod jsme nespáchali, natož úvěrový. Pan Vaněk lže. 

....že jsme nýmandi, kteří nic nedokázali a nic neumí, jen škodíme Městu a vychovali jsme ubožáka....

 Městu neškodíme a nikdy jsme neškodili. Zda jsme v životě něco dokázali a jestli něco umíme, není na posouzení ledečských lídrů ČSSD. Co se týká výchovy našeho syna, tak se jedná o mladého muže, který pracuje a umí se slušně chovat, a to i k lidem, se kterými nesouhlasí, na rozdíl od ledečských "špiček" - pánů Vaňka a Doležala.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:


  • Mlčeli byste, kdyby vám Město znemožnilo příjezd k vašim domům nebo bytům ?
  • Bránili byste se, kdyby vám MÚ zamezil v příjezdu k  budovám, které vlastníte a kde provozujete činnost, která vás živí ?
  • Chtěli byste si každoročně podávat žádost o povolení k vjezdu k vašim nemovitostem s tím, že musíte uvést důvod, proč tam chcete jezdit, a přitom neměli jistotu, že vaši žádost schválí ?
  • Chtěli byste žádat o povolení k vjezdu i pro všechny rodinné příslušníky, známé, klienty, dodavatele a obchodní partnery ?
  • Myslíte si, že je běžné, aby starosta řešil věcný spor tak, že se bude snažit osoby, které s ním nesouhlasí, zdiskreditovat ?

Zůstanou-li i nadále u moci pánové Vaněk a Doležal, může se stát, že příště budou v Ledečských novinách nebo na internetových stránkách Města Ledče psát o vás a vašich majetkových poměrech.


 Miroslav Janoušek    Lenka Janoušková    Miroslav Janoušek ml.  

—————

Zpět