Co slovo, to perla!

21.07.2016 00:16

Ještě jeden postřeh z ZM

Před čtyřmi roky dva ledečtí bratři z Havlíčkovy ulice požádali Město Ledeč nad Sázavou o odkup pozemků v katastru obce Leština u Kozlova, které chtěli tehdy využít k vybudování protipovodňových opatření a jimi chránit rodinné nemovitosti v Leštině. O stejné pozemky zároveň požádala i obec Kozlov, pod kterou Leština spadá, a to „z důvodu umožnění vstupu na další pozemky“.  Oddělení investic a majetku MěÚ Ledeč doporučovalo tehdy zastupitelům část jednoho z pozemků oddělit a předat darem obci Kozlov k zajištění potřebného přístupu a ostatní pozemky prodat.  Na jednání ZM dne 25.6.2012 však bylo přijato usnesení o prodeji pozemků prvnímu žadateli s tím, že se „ve smlouvě se kupující zaváže, že bude zachován volný průjezd z veřejné komunikace ve vlastnictví Kraje Vysočina na obecní cestu ve vlastnictví Obce Kozlov“. To tehdy vypadalo na rozumné řešení a zastupitelé to snad také schválili. Zda se to nakonec do smlouvy dostalo a také napnilo, nevím a pochybuji.

O čtyři roky později, dne 18.7.2016, to je toto pondělí, se totiž situace opakovala. Na jednání ZM se dostavili oba bratři, dále též starosta Kozlova a také předseda představenstva a.s. Vrcha a všichni tři zájemci usilovali o prodej dalších pozemků v této lokalitě v obci Leština. A opět všem třem ležel na srdci hlavně přístup ke svým pozemkům! Současné vedení radnice (starosta, místostarosta i místostarostka) navrhlo pozemky proto neprodávat vzhledem k nedobrým sousedským vztahům v obci, což v dané situaci vypadalo také jako rozumné rozhodnutí. Setkalo se však s velkou kritikou.

Zastupitel Vaněk ihned reagoval protinávrhem, že když byl vyhlášen záměr prodeje, tak by se měl prodej uskutečnit nejlépe obálkovou metodou a pozemky prodat nejvyšší nabídce. Nějaké sousedské vztahy v obci Leština prý nemusí ledečské zastupitelstvo přeci zajímat!!!

Zástupce a.s. Vrcha požadoval schválit prodej pozemku pro svoji zemědělskou společnost, aby měl zajištěn přístup ke svým zemědělským objektům. Návrh vedení radnice označil za alibistický!

Starosta obce Kozlov seznámil zastupitele se současnou neutěšenou situací a nepořádkem v této lokalitě a obhajoval žádost obce Kozlov o prodej předmětných pozemků. Připomněl z jeho pohledu nešťastný prodej pozemků v roce 2012 a vyčetl panu Vaňkovi, jak mohl tak nevýhodnou smlouvu pro obec Kozlov vůbec podepsat.  

Zastupitel Vaněk odvětil, že on neměl takové pravomoci, jako má starosta v obci, kde není zřízena rada, a podepsal to, co zastupitelstvo schválilo.  Co slovo, to "perla"!

Proto bych navrhoval prověřit, zda kupní smlouva uzavřená na základě usnesení ZM č. 3.2012/83ZM-s) z 25.6.2012 obsahovala odsouhlasený závazek kupujícího  „že bude zachován volný průjezd z veřejné komunikace ve vlastnictví Kraje Vysočina na obecní cestu ve vlastnictví Obce Kozlov“.

Pokud tento závazek smlouva obsahuje, pak by ho měl kupující naplnit a volný průjezd zakotvit jako věcné břemeno do katastru nemovitostí a tím sousedské vztahy narovnat.  

Pokud tento závazek smlouva neobsahuje, pak starosta města podepsal špatnou smlouvu! 

Zastupitelé města Ledeč nad Sázavou nakonec na svém sedmém zasedání v roce 2016 pozemky v obci Leština neprodali ani jednomu z žadatelů.  -sv-

Rčení "Co slovo, to perla" může vypadat i takto:

—————

Zpět