Co anketa nevyřeší?

18.01.2018 08:51

Ankety slouží k průzkumu veřejného mínění a zájmu občanů o realizaci některých "nápadů" samosprávy. Toť je asi tak vše. O způsobu řešení, o jeho vhodnosti a účelnosti by měli rozhodovat odborníci, a to předem, než se přistoupí k realizaci.

Když se před deseti lety začaly prodávat parcely v lokalitě na Staré Habrecké, byl o ně po letech stavebního půstu v Perle Posázaví  poměrně velký zájem. Jednalo se o soukromou iniciativu, bez  účasti města. Až po zahájení akce a vybudování několika základů pro rodinné domky se začaly řešit takové "maličkosti" jako kanalizace, osvětlení, komunikace. A byl problém. Splašková kanalizace šla do kopečka, dešťová zase z kopečka, komunikaci nebylo na co napojit, o veřejné osvětlení se neměl kdo postarat. To, co mělo být jasné již při investiční přípravě, se řešilo pět minut po dvanácté a na úkor zvýšených nákladů pro stavebníky. Tenkrát jsme stavebníkům pomohli. Ale nemuseli. No a ta dešťová kanalizace byla a je problém možná dodnes. Vyřešena byla totiž vsakovacím objektem pod kopcem na konci ulice. Jděte se tam však dnes někdo podívat! Podle informací pejskařů, kteří tam dennodenně chodí na louku venčit svoje miláčky, dochází na svažité louce k Pivovaráku a směrem k nějaké "studánce"  k velkým terénním změnám! 

Nebyl jsem se tam podívat, teprve se na to chystám, ale vím, že ledečská kotlina se rozkládá na území nazývaném ledečský kras.  Jeskyně již byly objeveny na Hůrce, pod Šeptouchovem, na Americe, pod hradem. Proto je podle mého nutné před každou větší stavební akcí na "zelené" louce nejprve provést pořádný geologický průzkum a řádnou investiční přípravu všech inženýrských sítí, kanalizací a plynofikací počínaje a přístupovou a obslužnou komunikací konče. Z výstavby bratrova rodinného domku v Týnci nad Labem mám také zkušenosti jaké problémy může plánované výstavbě nové sportovní haly v sousedství toho domku způsobit nějaká celkem "zbytečná" zastínovací studie, kterou jsem požadovali v 80. letech předložit.    

Proto si myslím, že anketa, může být někdy dobrá věc, ale odborný výběr a řádnou přípravu staveniště anketní lístek nevyřeší. -sv-

Čtěte též članek na iDnes zde.

—————

Zpět