Číslo III/33924 žije!

18.08.2016 00:13

Silnice III/33924

Tohoto označení se po 40-ti letech od zahájení své výstavby dočkala silniční spojka Vrbka – Kozlov. Byla totiž konečně převzata do majetku Kraje Vysočina a zařazena do silniční sítě jako komunikace III.třídy. Stalo se tak za pět minut dvanáct dne 25.11.2015, kdy její nabytí darem schválilo krajské zastupitelstvo. O měsíc později by ji obec Kozlov zřejmě musela od města Ledeč nad Sázavou již kupovat a zaplatit mu za ní přes 600 tisíc korun, neboť 620 m této komunikace spadalo do k.ú.Vrbka, místní části na odchodu!

Historie této komunikace je zajímavá, až pohnutá. V letech 1973-1975 ji v akci „Z" vybudoval MNV Kozlov na řadě obecních a soukromých pozemků. Obecní pozemky (v té době státní) obhospodařoval z části MNV Kozlov a z další části MNV Habrek. Možná se divíte, že stát tehdy dovolil postavit komunikaci i na soukromých pozemcích, ale nedivte se, děje se to i dnes. Motoklub v Perle Posázaví také provedl v akci "D" terénní úpravy rekultivované skládky bez jakýchkoli povolení a na cizím pozemku! :-) 

Komunikace Vrbka - Kozlov pak byla po desítky let užívaná k běžnému silničnímu provozu, vedlo po ní 9 autobusových linek, několikrát i objízdné trasy při uzavírkách sousedních silnic a také sloužila jako přemísťovací trasa pro technologické jízdy vozidel zimní údržby. Díky tomu byla také po většinu doby udržovaná. Mnohdy však na náklady obou obcí.

V červnu 2004 tato komunikace zachytila ve svém nejnižším bodě obrovské množství vody na propustku Vrbeckého potoka při bleskové povodni, která by jinak v ústí Olešenského potoka ještě více zaplavila Pivovarské údolí v Ledči nad Sázavou. Tehdy vlastně těleso silniční spojky a lesní údolíčko nad ním zafungovalo jako poldr.

Při zrodu komunikace patřila Vrbka k obci Habrek, ale od 1.7.1985 došlo ke sloučení s obcí Ledeč nad Sázavou a po sametové revoluci, kdy stát navrátil obcím majetek, připadla komunikace a obecní pozemky pod ní v k.ú. Vrbka městu Ledeč nad Sázavou. Jednalo se o menší polovinu (620 m délky) vozovky, která byla v nedávné době znaleckým posudkem oceněna na 652 430 Kč. Majetek v této hodnotě darovalo Město Ledeč nad Sázavou Kraji Vysočina, aby mohla být komunikace zařazena do silniční sítě. Předtím však muselo některé soukromé pozemky vykoupit. Obdobně tomu bylo u obce Kozlov.

O zařazení silniční spojky Vrbka – Kozlov do silniční sítě požádaly společně město Ledeč nad Sázavou a obec Kozlov dne 6.12.2007.  Ledečské zastupitelstvo toto projednalo 17.9.2007 svým usnesením č. 4.2007/106-108ZM-s). Osm let pak trvalo, než k tomu skutečně došlo. Nejprve 25.6.2008 zastupitelstvo kraje nabytí komunikace schválilo, pak v roce 2011 toto usnesení zrušilo, aby jej opět v roce 2015 za pět minut dvanáct, jak je výše uvedeno, schválilo. A to město Ledeč nad Sázavou mělo v té době dva krajské zastupitele! Nejprve Doležala a pak i Chláda a v Kraji 8 let vládla menšinová vláda ČSSD! Kdo si dokáže vyhledat příslušné podkladové materiály ZK a důvodové zprávy odboru majetku, mi musí dát zapravdu, že v případě spojky Vrbka – Kozlov zřejmě nevíce řehtal šiml úřednický, a to jak krajský, tak i místní!

Dobrá věc se však po letech podařila a silniční spojka Vrbka – Kozlov se již pyšní označením komunikace III. třídy č. III/33924 a od 29.8. do 9.9.2016 zde bude Krajská správa a údržba silnic provádět rekonstrukci této své komunikace a v zimním čase pak prohrnovat a sypat. A o to nám se starostou Borovským v roce 2007 šlo! :-) -sv-  

To rozum nebere!?

—————

Zpět