Červnové zastupitelstvo

25.06.2018 07:40

Dnes v pondělí 25.6.2018 od 16:00 se v obřadní síní ledečské radnice koná letošní páté veřejné zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. Pozvánka a program zasedání byl zveřejněn již před týdnem na oficiálních stránkách města. Průběh jednání můžete sledovat v on-line přenosu opět přes městský web, kde bude umožněn těsně před zahájením zasedání a v jeho průběhu přístup k přenosu. Po jeho skončení bude do tohoto článku doplněna reportáž z průběhu jednání ledečských zastupitelů.  

Ledečtí zastupitelé na svém pátém letošním zasedání projednali nakonec ještě o dva body více, než obsahoval výše uvedený program. Byly jimi schválení kupní smlouvy s PP Rentax na bývalou prádelnu čp. 96 a dodatek ke smlouvě s firmou UNIMONT na přestavbu kabin na letním stadionu. U prádelny se tak stalo 10-ti hlasy PRO a 3 se zdrželi.

Všechny ostatní body programu byly jinak při absenci Vaňka a Ivana bez problémů schvalovány většinou hlasů. 

V závěrečném účtu města za rok 2017 stojí za pozornost poukázat na skutečnost, že původně rozpočtované příjmy města ve výši 84,8 mil. Kč se vyšplhaly až na 104,01 mil. Kč.

Dále byla schválena nová pravidla na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, kde občané budou mít možnost půjčku splatit bez sankcí dříve najednou, či navýšením splátek.

V bodu Různé jsme se dozvěděli, že přestavba kabin na letním stadionu původně měla být provedena na stávají kamennou suterénní stavbu, jenže po demontáži dřevěného patra se ukázalo, že kamenné zdivo suterénu nelze zachovat, je nutné ho rozebrat a celý suterén znovu postavit, což si vyžádá zvýšení nákladů na stavbu o 2,9 mil. Kč a posun termínu. Zastupitelstvo dodatkem ke smlouvě oboje schválilo.

Vzhledem k blížícím se prázdninám a následným komunálním volbám se zastupitelé sejdou naposled 10. září t.r. a zakončí svoje čtyřleté působení v dobré finanční kondici města, jak ukázal aktualizovaný střednědobý výhled města schvalovaný v bodě 10. Tedy bez dluhů a prů....(švihů), což po oranžovém dědictví z doby temna lze považovat za až nečekaný úspěch. Nabízí se proto otázka, proč v předchozím období byly příjmy nižší, či do jaké že to černé díry finance mizely.

Během jednání zaznělo několik výtek k chybám v podkladových materiálech, kterými už nemá cenu se na tomto webu zaobírat. Měly by totiž být odhalovány a opravovány již při přípravě a schvalování podkladů a né až na veřejném zasedání v přímém přenosu. Snad se na ně zase někdy za pár let nebude někdo odkazovat, až nějaká mladá, vzdělaná a "fundovaná" naplavenina zjistí, že usnesení nesouhlasí s podkladovým materiálem. Naštěstí se dnes už všechno nahrává, dokumentuje a archivuje. Nebo alespoň mělo nahrávat, dokumentovat a archivovat. :-)

On-line přenos nás sledovalo 13, v obřadní síni na radnici veřejnost zastupovalo pouze úřednictvo MěÚ a zástupce(i) městských organizací. Howgh. -sv-

—————

Zpět