Cena parkovací karty

04.01.2015 09:54

 

  Od 1.1.2015 vstoupil v platnost nový  Provozní řád  placeného parkoviště  na  Husově  náměstí  v  Ledči  nad  Sázavou.  Kromě stanovení provozní doby a  ceny  parkovného  zavádí též ve svém odstavci 10 tzv. Rezidentní kartu za 3000,- Kč, která nám umožní zaplatit parkovné dopředu na  jeden rok,  ale nezajišťuje  přitom předplatiteli parkovací místo.

Je to moc, anebo málo?

  Spočítáme-li  všechny  provozní hodiny  placeného parkoviště na Husově náměstí v roce 2015,  dostaneme  při 260 všedních dnech po 10 hodinách parkování a 52 sobotách po 4 hodinách číslo 2808 parkovacích hodin.  Prvních  312 hodin je za 2 Kč  a dalších 2496 hodin za 10 Kč. Celoroční parkování by tak vyšlo na 25 584 Kč.

  Předplatitel samozřejmě nebude celých 2808 provozních hodin na Husově náměstí parkovat, ale cca 5 hodin denně by mohl,  a to by při hodinovém placení a bez sobot vyšlo na 260 x 42 = 10 920 Kč. Z toho pohledu se tedy předplatné vyplatí.

  Cenu rezidentní karty lze porovnat také se sousedními městy. Ve Světlé n.S. stojí roční parkovací karta 7500,- Kč, v Chotěboři pak 4500,- Kč a v H. Brodě na Havlíčkově náměstí 10 000,- Kč. Ani při tomto srovnání nevychází cena předplatného v Ledči nad Sázavou vysoká. Naopak,  a to se ve Světlé parkuje první hodinu za 1 Kč a v Chotěboři za 2 Kč.

  To jsou však jen dva pohledy na věc, která má ještě spoustu další aspektů, z nichž jsou asi hlavní dvě prosté otázky:


Co to přinese a bylo nám to vůbec zapotřebí?                   -sv-  

 

 

—————

Zpět