CDS Barborka získalo registraci

10.10.2014 20:53

 

Centrum denních služeb Barborka je ode dneška 10.10.2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina registrovanou sociální službou pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením.  Stalo se tak téměř po 7 měsících od podání první žádosti o registraci, po řadě jednání, odvolávání a dopisování s úřady.

17-ti rodinám s postiženými dětmi se nakonec podařilo přesvědčit úřady, že pro své děti našli nového poskytovatele sociální služby, pro kterou mají zajištěné jak vhodné prostory, tak i odborné pracovníky. Vydrželi obrovský tlak médií, zoufalou snahu Oblastní charity získat své uživatele zpět, nepřízeň ledečské radnice (Ledečský zpravodaj jim v srpnu t.r. neotiskl jejich příspěvek) a s tím vším spojenou nejistotu, že se rozhodli správně. Stáli si však za svým, drželi při sobě a po sedmi měsících to dokázali. Klobouk dolů před jejich odhodláním!

Centrum denních služeb Barborka bude zatím svoji činnost vykonávat v 5-ti pokojovém bytě na sídlišti Stínadla v Ledči nad Sázavou, Do konce tohoto roku však hodlá přesídlit do objektu Barborka 1191 (bývalá Léčiva), kde na ně čeká 230 m2 nově upravených a vybavených prostor v prvním patře budovy, kterou nyní vlastní společnost Háta, o.p.s. Ta je také zřizovatelem CDS Barborka.

Poděkování za výdrž patří všem rodičům a potencionálním zaměstnancům. Poděkování za pomoc sponzorům a členům správní rady uvedeným na našich stránkách www.hata-ops.cz a hlavně panu Mgr. Václavu Krásovi, předsedovi Národní rady zdravotně postižených, který svoji autoritou otupil byrokratické a politické tlaky.  Poděkování za shovívavost našim sousedům ve vchodu čp. 1088 a poděkování za pochopení členům moji rodiny, kteří ochotně uvolnili náš byt na přechodnou dobu pro potřebu CDS Barborka.  Díky všem.

Mgr. Iveta Vrbová      


 

—————

Zpět