CDS Barborka získalo dotaci

21.05.2015 15:33

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 12.5.2015 individuální žádost společnosti Háta, o.p.s. na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši 1.564.000,- Kč na provoz Centra denních služeb Barborka. V důvodové zprávě zastupitelstva kraje bylo uvedeno:

Poskytovatel sociálních služeb Háta, o.p.s. má od října 2014 registrovanou sociální službu Centrum denních služeb Barborka. V tomto zařízení jsou poskytovány sociální služby dle §45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, celkem 16-ti uživatelům. Poskytovatel zároveň zažádal o zařazení této nové služby do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, potažmo o zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že byl registrován až po schválení aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebylo toto zařazení zatím možné.

Poskytovatel se ucházel o dotaci z MPSV prostřednictvím kraje na uvedenou sociální službu, avšak vzhledem k tomu, že služba nebyla zařazena v síti poskytovatelů sociálních služeb, nebyla jí pro rok 2015 dotace přiznána. CDS Barborka od svého začátku poskytuje řádně služby 16-ti uživatelům a jeho provoz je prozatím hrazen pouze z příjmů od uživatelů služby a sponzorských darů. Další provoz zařízení se již déle neobejde bez další dotačníc zdrojů. Individuální žádost o dotaci ze dne 18. 3. 2015 je přiložena v materiálu ZK-03-2015-80, př. 1, jako součást návrhu smlouvy.

Pro hlasovalo všech 37 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Podporu poskytovateli sociálních služeb Háta, o.p.s. vyjádřila písemně i ledečská radnice.

Velké poděkování za podporu žádosti Háta, o.p.s. patří jmenovitě krajským zastupitelům Zdeňku Chládovi, Petru Krčálovi, Milanu Plodíkovi a Miloši Vystrčilovi, který na dřívější mailové poděkování reagoval slovy:

"Děkuji za poděkování, ale postarali jste se o sebe především samy (-i). Nebýt Vaší cílevědomé a oprávněné zarputilosti a snahy i přes překážky konat dobro, tak by nic nebylo. :-)"

Tak jdeme to dobro dál konat!                                           -sv-


—————

Zpět