4 dny do voleb

01.10.2018 00:01

Do komunálních voleb zbývají 4 dny a mně se předminulý týden do rukou dostaly volební materiály tří volebních stran zveřejněné zřejmě v Ledečském zpravodaji. Řeknu vám:

Nestačil jsme valit oči!

Hlavně, když jedna z nich, ČSSD, ve svém Desateru uvedla, že nedovolí zvyšování parkovného na náměstí. K dnešku jsem pročetl všechny programy zbylých pěti volebních stran a žádná z nich se zvyšováním parkovného na náměstí nepřichází. Naopak. Jeden z hlavních mluvčích SNK pro Ledeč a dosavadní radní města MVDr. Pavel Vrbka na FB Nezávislí pro Ledeč 2018 uvádí:

Zvýšit ceny parkovného? Proč?

V roce 2014 rozhodlo zastupitelstvo města o zavedení placeného stání na Husově náměstí. Hlavní problém sporu tehdy byla otázka, zda parkovací automaty pořídí město a bude je následně samo provozovat, či zda přijme nabídku fy Citiparking Group, která by zajistila instalaci a provoz automatů a podílela se na výtěžku z těchto automatů v poměru 40% město Ledeč nad Sázavou a 60% fa Citiparking. Takovéto rozdělení výtěžku bylo navrženo hlavně z důvodu, že Ledeč n.S. nemá městskou policii a tudíž nebyla dle fy Citiparking zajištěna pravidelná kontrola výběru a akceptování tohoto parkovacího systému. Takovouto koncesní smlouvu, která ve svém znění byla dle právníků prakticky nevypověditelná, uzavřelo město přes nesouhlas zastupitelů SNK a ing. Drálely, který rovněž měl k takto koncipované smlouvě a vůbec způsobu provozování tohoto systému vážné výhrady.

Po nástupu nového vedení na radnici byly dohodnuty výrazně odlišné podmínky a schválen dodatek již uzavřené smlouvy. Cena 1. hodiny parkovného byla snížena z 5-ti na 2,- Kč za první hodinu a rozdělení výtěžku změněno v poměru 50 : 50. Tohoto rozdělení bylo dosaženo na základě dohody s Policií ČR, která se zavázala k pravidelným kontrolám dodržování parkovacího režimu v přítomnosti zaměstnance MÚ. Za toto jí patří vyjádřit poděkování. V letošním roce došlo k dohodě s fou Citiparking Group o ukončení smlouvy a následnému odkoupení parkovacích automatů městem a od 23.3.2018 je tak naše město výlučným vlastníkem a provozovatelem parkovacích automatů, I když výtěžek z jejich provozování není zanedbatelný, nikdy během volebního období nezazněla myšlenka jakéhokoli zvýšení ceny parkovného, jak uvádí některé subjekty ucházející se o vaší přízeň v nadcházejících komunálních volbách. Naopak se povedlo to, co bylo našimi zastupiteli navrhováno již v minulém volebním období a kdy ti, co dnes bojují proti zdražení parkovného, dovolili podepsat smlouvu, která nebyla rozhodně pro město přínosem. Zavedení parkovného totiž splňuje svůj účel přirozeného regulátora a umožňuje většinou vždy "najít" parkovací místo. 

Byl jsem toho roku 2014 společně s Pavlem Vrbkou a Zdeňkem Tůmou ještě zastupitelem města za SNK a Pavlova slova tímto potvrzuji. Tak tomu skutečně bylo!

Někdy je prostě třeba se proti lžím veřejně ohradit, byť by byly součástí Desatera a jejich autor je osobně přesvědčeným katolickým křesťanem, jak na sebe napráskal v Ledečském zpravodaji 4/2011. A ten přeci nelže.

Pouze jsem si dovolil v názvu firmy Citiparkink vyměnit poslední písmenko k za g a ve zkratkách slova "firma" y za a a ou, neboť fa = firma, fy = firmy a fou = firmou. Dokonce existuje i = firmě. 

Poraďte se s kolegou zas_tupitelem, ten ví, co to znamená řídit Město jako fu. :-) -sv-

Představení SNK pro Ledeč:

Zleva: Eva - Neznáme se? Ale to se povedlo! Hrdě nominaci nese, není žádné strašidlo! :-) Před ní Jana - květinářka, vaše Líza Doolittlová, za ni se i jiná schová, jako třeba Yvetta, co vydala se do světa, až z té vaší Dolní Horní, co s dolíčky na tvářích vždycky všude zazáří jak květinka polní, chlapa vedle přeskočíme, za ním Vinca stojí a k němu si hned přiřadíme ty, co se už nebojí, kamarády z Kováku: Zdeňky, Vráťu a Hanku, to jsou mojí přátelé, usmívaj se vesele, stejně jako Pavlína, která vedle Vinci kvete. Zda-li na mě vzpomíná? Sluší jí to :-) Ach, ty můj světe! Nad ní Láďa se trčí, manžel moji kolegyně, snad se doma nekrčí, uvidíte, uvidíme. A kdepak máme veterinu? Pavla, duši eSeNKá, uvolnil se na vteřinu, zapózovat pro Zdeňka. A zbyli nám tu ti tři chlapi, Dan Pavel s Michalem, věřme, že až se též pochlapí, tak si na to připijem. 

Chybí Jana Urbanová, že by stála u spouště? Jestli chcete, začnem znova...tak počkáme do příště.

Už je znáte, tak už víte? Rozeznáte Who is Who? Že neznáte, že nevíte? Tak to se mi povidlo! :-) -sv-

—————

Zpět