33333

29.01.2017 15:07

V neděli 29.ledna ve 14:52 hodin se na počítadle návštěv na horním řádku pravého sloupce tohoto webu LedečBezCenzury objevilo pět trojek v podobě čísla  33333 . Třicet tři tisíc tři sta třicet tři stříbrných stříkaček za dva roky a čtyři měsíce existence je možná pro někoho nízké číslo, ale kdyby to nebyl počet návštěv, ale počet dnů, tak by to číslo odpovídalo 92 rokům lidského života, což je věru úctyhodný věk. A to by už určitě stálo za povšimnutí, jako koneckonců každý lidský život.

Počítadlo návštěv je externí funkcí webu a algoritmus počítadla návštěv proto detailně neznám, stejně jako algoritmus mnohých externích lidských životů. Existují však i unikátní návštěvy a unikátní životy, jejichž algoritmus znám je. Na tomto webu načítává návštěvy systém webnode a jsou k dispozici správci webu ve složce Statistiky návštěvnosti. Tam je však k dnešnímu dni uvedeno mnohem vyšší číslo, a to 174 573 s legendou, co unikátní návštěva znamená. 174 573 bude číslo všech návštěv webu, i těch opakovaných.  

Unikátní životy sledují historici, životopisci, dokumentaristé, kronikáři, písmáci, Wikipedie a ve svém nejbližším okolí každý z nás. Za každým totiž zůstává unikátní stopa a je jen na nás a na našich potomcích, aby nezanikla. Ne vše musí být někde napsáno a vytesáno, někdy postačí, aby tvoje děti pověděly svým dětem něco o tobě samém. Třeba jen to, že mají oči či úsměv po tobě, nebo že jsou celý(á) ty, že jsou úplně stejný éro. :-)

Každý jsme v něčem unikátní, a to v dobrém i špatném smyslu. Unikátní byl Ábel i Kain, Tomáš i Jidáš, David i Goliáš, Marie i Magdaléna, Kozina i Lomikar, Pat i Mat. Na tomto webu jsme se až dosud víc věnovali těm Kainům a Jidášům, nebo i Patům a Matům a dostalo se jim co proto. Dost bylo Jidášů! Pokusíme se  to v tomto roce napravit a zmínit se i o Ábelech a Davidech. Naštěstí pro podobné postavy už tipy mám a nemusím pro ně ani chodit daleko.

Zatímco jsem sestavoval tento fejeton, na počítadle návštěv poslední číslice změnila svoji hodnotu na  6 , takže nadpis tohoto fejetonu již není aktuální, ale je stále unikátní a na tomto webu i dále unikátní zůstane. O to se postará administrátor. -sv-

—————

Zpět