20 bodů varuje!

26.09.2017 10:11
Dvacet bodů z pera britského historika Edwarda Gibbona, autora knihy "Úpadek a pád římské říše", napsané v roce 1775. To je před 242 lety. Jakoby současná Evropa se vydala na cestu starověkého Říma, co říkáte? 
 
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. 
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců. 
3. Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče. 
4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy. 
5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři. 
6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity. 
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá. 
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá. 
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně. 
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají. 
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil. 
15 Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány. 
16. Šíří se cynismus. 
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 
18. Do země přichází velké množství cizinců. 
19. Politikové nadbíhají i lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
20. Občané stále na všechno nadávají. 
 
Po internetu se nyní šíří těchto 20 Gibbonových bodů, které ukazují, jak skončil Řím a varuje před podobným koncem i Evropu. Nejprve rozkvět, pak rozežranost, hedonismus a cynismus a nakonec pád. 
 
Další obdobné varování publikoval Vít Kučík již 18.5.2009. Ten však navrhuje řešení.
Znáte to ze školního dějepisu - velkolepá, leč blahobytem vnitřně zdegenerovaná římská civilizace podlehla primitivním, ale "zdravým" barbarům, nevážících si života, žen a jiných rozumných hodnot.
----------- V závěru Kučíkova článku je uvedeno: -------------
"Zkrátka – ta velkolepá evropská civilizace stojí a padá na každodenních „drobných“ rozhodnutích milionů nás všech. Pokud budou více méně správná – žádná děsivá katastrofa ji nezničí. A to je prima, ne?"
 
Před parlamentními volbami zajímavé čtení. -sv-

 

—————

Zpět