13x 12PRO z 12-ti

15.01.2018 17:15

Hodinku trvalo letošní první zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. V zasedací síni se tentokrát sešlo 12 zastupitelů (chyběli nemocný Píbil a Zelený Policar) a na programu bylo pouze 15 bodů jednání, během kterého došlo 13x ke hlasování, a to vždy skončilo výsledkem 12x PRO!! To je na ledečské poměry při účasti pana zas_tupitele nevídané! 

Bylo schváleno:

 • rozpočtové úpravy 2017 vč. závazných ukazatelů rozpočtu
 • rozpočet na rok 2018 vč. závazných ukazatelů rozpočtu
 • smlouva s UNIMONTem na dodávku ČOV Háj za 3,9 mil. Kč + DPH
 • záměr prodeje pozemku na parkovišti u ČSAD
 • prodej pozemků v lokalitě "Na Vinici"
 • smlouvy o příspěvku obcí na poskytování pečovatelské služby
 • tři delegace na valné hromady společností s účastí města
 • dodatek ke smlouvě o správě a provozu zimního stadionu
 • změna zřizovací listiny Informačního centra
Z dalších informací na jednání ZM zaznělo:
 • anketa Plavecký bazén je prodloužena do 31.1.2018 a je k dispozici i on-line
 • Otakar Kubát odešel do důchodu, jeho agendu přebírá IC
 • příští zasedání ZM se uskuteční 19.2.2018
Jednání ZM sledovala přímo v obřadní síni jedna občanka a u počítačů v on-line přenosu 6-12-19 zájemců, a to v osmé, dvacáté třetí a padesáté deváté minutě.
 
Zprávu pro vás připravil a 4 dl červeného vína Zweigeltrebe 2015 přitom okoštoval -sv-

—————

Zpět