11 dní do voleb

24.09.2018 00:24

Do komunálních voleb zbývá 11 dní a mně se minulý týden do rukou dostaly volební materiály tří volebních stran zveřejněné zřejmě v Ledečském zpravodaji. Řeknu vám: "Nestačil jsem valit oči!"

Ale jen do té doby, než jsem objevil odkaz na FB Nezávislí pro Ledeč 2018 zde a pořídil tam tyto dva PrintScreeny:

Stále platí - máme cíle nikoliv sliby  13.září v 9:58

 • Náměstí je výkladní skříň našeho města, a proto se budeme snažit o jeho zkrášlení i v příštím volebním období.
 • Majetek města, vč. Technických služeb, to nejsou jen budovy, chodníky, komunikace, sportoviště, stroje a zařízení, veřejné osvětlení, ale i ledečský hrad. Je jen naší vizitkou, jak se o ně staráme a tak i nadále v rámci finančních možností je chceme opravovat, modernizovat, rozšiřovat, abychom na ně mohli být právem všichni pyšní.
 • Samozřejmostí bude pokračování ve spolupráci se všemi školami v našem městě (ZŠ, ZUŠ, gymnázium, VOŠ), vzdělávacími centry (SVČ, Lednáček atd.), spolky, nadacemi, organizacemi a lidmi, kterým není lhostejné vzdělávání, kulturní a sportovní vyžití občanů. I nadále budeme finančně podporovat vzdělávání našich seniorů na ZUŠ.
 • Po vzoru okolních měst budeme usilovat o zavedení služby senior taxi v našem městě pro starší spoluobčany.
 • Budeme prosazovat a navazovat na rekonstrukci veřejného osvětlení především s využitím dotačního programu EFEKT apod.
 • V rámcí zajištění bezpečnosti našich občanů bude naší snahou rozšíření stávajícího kamerového systému.
 • Prohlubovat spolupráci s našimi osadami, přispět k jejich dalšímu rozvoji, stejně jako s okolními obcemi, nesmí být opomenuto, ba naopak, stále budeme hledat nové podněty a zlepšení.
 • Rovněž i naše sdružení se hlásí k podpoře výstavby bytů v našem městě a to nejen tzv. startovních, ale i pro naše příp. nové spoluobčany a seniory. S tím souvisí i hledání nových parkovacích stání.
 • Naší snahou bylo a neustále bude dál pokračovat v jednáních nejen s místní TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, ale především s Českou obcí sokolskou (ČOS), kde hlavním cílem je získat budovu místní sokolovny do majetku města, aby tato mohla v budoucnu sloužit jako kulturní stánek, který našemu městu určitě chybí. Pochopitelně, že s ohledem na zásady a tradice ČOS.
 • V rámci našich možností budeme usilovat o stále efektivnější hospodaření města a naší snahou bude vždy chovat se  s péčí řádného hospodáře (hospodaření v řádně fungující rodině nám bude vždy příkladem, stejně tak jako ve zdravé právnické firmě).
 • ochotně vyslechneme připomínky a názory našich občanů a pokusíme se je konstruktivně řešit.

Nerozumím výrazu "zdravá právnická firma", znám jen nezdravou právnickou osobu :-) pozn. -sv-

Ledeč a Kraj Vysočina  17. září v 0:28

S blížícími se komunálními volbami začínají opět po čtyřech letech vystupovat do popředí vztahy vedení města s Krajem Vysočina. Určitě jsme to nebyli my, kteří způsobili v roce 2014 téměř nepřátelské vztahy mezi "krajem" a naším městem nesmyslným vyhrožováním přestupem do středních Čech, nesmyslným napadáním hejtmana vzhledem k množství jim zastávaných funkcí atd. Po celé čtyřleté období jsme naopak měli velice korektní pracovní vztahy se všemi funkcionáři "kraje", které jsme oslovovali především v souvislosti s opravami a udržováním jeho majektku (hlavně silniční síť) a při řešení problémů, které jsme nebyli schopni sami jako samosprávný orgán řešit, ale který se nás bezprostředně dotýkal. Zde si dovolím připomenout veřejnou dopravu Vysočiny (VDV), která se nám ve spolupráci se starostou Vilémovic (p.Vackem) a místostarostou Světlé (p.Hnikem) nakonec po usilovném ročním jednání podařila s pomocí hejtmana kompromisně vyřešit. A zde byl  také snad jediný konfliktní okamžik, které jsme jako vedení města a především já osobně s p. hejtmanem během tohoto volebního období měl. Samozřejmě, že jsme respektovali, že o svůj majetek se musíme postarat stejně tak, jako "kraj" o majetek, který patří jemu. A tam, kde jsme majetek využívali společně, jsme se dohodli o společném zafinancování případné opravy (např. ČOV Háj, chodníky u komunikací atd.). Takže asi naší největší chybou bylo, že jsme krajské úředníky neobtěžovali zbytečnými problémy a nesnažili se vytvořit dojem, že bez jejich přičinění a pomoci nejsme problémi schopni řešit.

Ing. Z Tůma

Tomu rozumím a fandím. Socani jsou ale jiného mimoňmínění. viz zde :-) -sv-

Pokud ty PrintScreeny nejsou čitelné, tak si je zvětšete nebo si je najděte zde. Pro vaše "pohodlí" a lepší grafický dojem z tohoto článku jsem si je nakonec dovolil raději opsat.

—————

Zpět