Zprávy ze zajetí IV

04.10.2017 14:53

Vojenský ústřední archiv Praha přijal moji žádost a začal bádat po našem Františkovi. Přijetí žádosti mi potvrdil dnes e-mailem.

Vážený pane,

potvrzuji přijetí Vašeho e-mailu na adresu Vojenského ústředního archivu. Vaše žádost bude vyřízena v zákonné lhůtě (tj. do 30 dnů od obdržení žádosti).                                    

S pozdravem                

Ředitel                         

Vojenského ústředního archivu

30 dnů je dlouhá doba, tak jsem se zatím vydal pátrat jinou cestou, a to po stopách 21. pěšího pluku z Čáslavi, kde František působil a o kterém jsem zjistil následující údaje.

31.7.1914 k pluku došel rozkaz, v němž byla nařízena všeobecná mobilizace pro případ R (Rusko). Na základě toho část 21. pěšího pluku opouští Kutnou Horu, kde se s ním loučí představitelé města a obyvatelstvo. Pluk se přemísťuje do Čáslavi, Svatého Jakuba, Neškaredic a Třebešic. Zde probíhá mobilizace záložních důstojníků, praporčíků a mužstva. Pluku v té době velel plk. František Pokorný. Pluk měl 3 prapory (II., III. a IV.), každý o čtyřech setninách (rotách) a kulometném oddílu. V jedné setnině bylo asi 100 příslušníků mužstva a poddůstojníků. Dále měl pluk zákopnický oddíl (ženisté), telefonní četu, plukovní oboz (povozy a koně na přepravu materiálu) a hospodářskou službu. Dále k pluku patřil ještě náhradní prapor, který zůstával v Čáslavi a sloužil k doplňování bojových praporů na frontě. K pluku patřil také 1. prapor, který byl dislokován v Brčce v Bosně. Ten plnil bojové úkoly samostatně.

10.8.1914 odjel 2.prapor a o den později 11.8. plukovní velitelství a 3. a 4. prapor vlakovým transportem na frontu. Cesta vedla přes Kolín, Přerov, Krakov do Radymny. Odtud se pochodovalo již jen pěšky. 21. pěší pluk spolu s 18. pěším plukem z Hradce Králové a 12. praporem polních myslivců z Mladé Boleslavi tvořili 20. polní brigádu. Jejím velitelem byl genmjr. Hugo Reyman. Tato brigáda patřila pod 10. pěší divizi.

14.10.1914 pluk dosáhl řeky San a poblíž se budují zákopy u vesnice Muniny. Zde nastávají pro pluk těžké boje, které začaly 15.10. násilným přechodem přes řeku San. Tento útok byl Rusy odražen. 

Zajato bylo 10 důstojníků, 3 praporčíci a 1 kadet, počet zajatců z mužstva není uveden. Tehdy padl do zajetí František Matěna.

Zpracováno dle knihy „Válečné děje 21. pěšího pluku čáslavského 1914 – 1919" od Karla Trenklera bývalého důstojníka 21. pěšího pluku, vydané v Knihovně Kamarádství, Praha 14, v r. 1936.

Podle neověřené informace měl mít 21. pěší pluk z Čáslavi po těchto těžkých bojích dokonce jen 36 mužů! 

Počet českých vojáků v 1. světové válce se dá jenom odhadnout na 1,4 milionu. Někteří mohou být vaši dědové nebo pradědové. Přesná čísla, kolik padlo Čechů v 1. světové válce, nejsou známa. Podle nepřesných odhadů padlo do konce 1. sv. války asi 138 000 českých vojáků. Češi bojovali na východní (ruské) frontě a na italské. Bojovali v řadách Rakouska - Uherska, které někteří tolik nenáviděli. Boje na obou frontách byly velmi kruté a krvavé a ostatky mnoha mrtvých se nikdy nedostaly zpět do vlasti. Hřbitovy byly dělány v místech bojů a některé upadly v zapomnění a znázornují je památníky. Jedinou utěchou je to, že válka vedla k rozpadu Rakouska  - Uherska a vzniku samostatného československého státu. 

-sv-

—————

Zpět