Špidla v Ledči

28.05.2016 00:08

V letech 2004 – 2010 navštívili Ledečsko postupně tři předsedové vlády ČR a pak taky 2 ministři, kteří se později předsedou vlády stali. Jako první to byl před 12-ti lety 28. května 2004 tehdejší předseda vlády Vladimír Špidla. Pozvali jsme ho tenkrát na slavnostní zahájení stavby zimního stadionu. A on přijel. K překvapení všech, i jeho, se však na základní kámen neklepalo obligátním kladívkem, ale hokejkami. Předsedu vlády jsem si k tomuto úkonu dovolil vyzvat těmito slovy:

Protože se jedná o stavbu ledové plochy a máme mezi sebou i špičkového hokejistu pana Vašíčka, provedeme poklepání na základní kámen tím správným instrumentem – hokejkami. Z titulu starosty města si dovoluji určit nominaci první pětky ve složení: pánové Špidla, Zgarba, Černý, Schling a hokejista Vašíček, který je poučí, jak se hokejka drží. Druhá pětka bude složena z místních radních, pánové Vrba, Doležal, Vrbka, Tůma a pana Urbana, který se z nominace omluvil, nahradí jeho klubový kolega Policar, a konečně třetí pětku dělníků a zametačů ve složení Červený, Dušek, Kroutil, Chlád doplní jediná zástupkyně něžného pohlaví paní dr. Běla Hejná, členka Nadace české sportovní reprezentace. Další omluvenky z nominace a její doplňování nepřipouštím a žádám vedoucího první pětky, pana premiéra Vladimíra Špidlu, aby před vjezdem na led pozdravil přítomné diváky.

Premiér Špidla tak bez odmlouvání učinil a ve svém krátkém projevu poznamenal, že vzhledem k invenci, které byl před chvílí svědkem, nemá o budoucnost Ledče obavy. To ale ještě netušil, co za šest let v období 2010 – 2014 zde budou vyvádět jeho zcela bezinvenční straničtí kolegové.

O půl roku později dne 22.ledna 2005 se na slavnostní otevření zimního stadionu dostavil další premiér Stanislav Gross, těsně před ním 1.11.2004 pak jeho pozdější nástupce Jiří Paroubek a dne 30.1.2006 i Bohuslav Sobotka, tehdy ještě jenom ministr financí. Premiér Mirek Topolánek až do Ledče nedorazil, protože se 19.5.2007 zasekl ve Vilémovicích. 

Vím, že to nebyla moje zásluha a že se ani není zrovna kým chlubit, ale byla tady na stránkách taky řeč o tom, jak Ledeč ztrácí prestiž, tak chci připomenout, že tomu kdysi bylo jinak.  

S návštěvou premiéra Špidly v Ledči mám spojeny ještě dvě úsměvné historky. Jako bývalý ministr práce a sociálních věcí projevil pan Špidla zájem navštívit po slavnostním poklepání základního kamene taky místní stacionář Petrklíč sídlící v areálu Mateřské školy na Stínadlech. Paní Zdenička, která měla ve školce na starosti úklid zahrady, proto před jeho návštěvou opravdu pečlivě vyčistila všechny spáry v zahradní dlažbě kolem budovy. To však velice zajímalo premiérovu ochranku, která dlažbu několik minut kontrolovala minolovkou, aby snad náhodou tam Zdenička nedala nějakou nášlapnou věcičku. 

Zato během pobytu pana premiéra v budově školky ochranka zcela selhala v situaci, kdy uživatel služeb stacionáře Míra, co zná z televize všechny herce a politiky, se rozhodl předat panu premiérovi nečekaně svůj dárek – skleničku s logem Petrklíče, kterou celou zaprášenou sebral někde z poličky. Premiér dárek s díky a s úsměvem přijal, nalil si do skleničky sodovku a napil se. A teoreticky mohlo být před očima ochranky po něm! :-)

Ten samý den večer pak pan premiér vystupoval v televizním pořadu Kotel. Moderátorka Jílková se do něho okamžitě pustila, jak jen to ona umí, ale pan Špidla ji rezolutně přerušil, obrátil se na kameru se slovy: 

„Já musím nejprve splnit jeden slib, který jsem dal dnes v ledečském stacionáři Petrklíč. Musím pozdravit Janičku, se kterou jsem se tam potkal. Ahoj, Jani." :-)  

A já dneska přes tento web stejnou Janičku zdravím také, Ahoj, Jani :-) -sv-

—————

Zpět