Reakce na článek iDnes

07.10.2014 12:59

Reakce na článek pana Vokáče ze dne 3. října 2014  9:01

Článek pana Vokáče mě překvapil tím, že se pan reportér vyjadřuje k záležitosti, o které není plně informován, dává do souvislostí záležitosti, které k sobě nepatří a publikuje o mě cosi vytrhaného z různých kontextů, aniž by se zamyslel nad smyslem a důsledkem
jeho konání.

Pan Vokáč se nenamáhal kontaktovat mě pro zjištění mého stanoviska k publikované záležitosti, protože ho, v rámci novinářské nestrannosti a nezaujatosti,  asi ani vůbec nezajímá.

Pan Vokáč politizuje záležitost, která politickou záležitostí není a ze které jsem nikdy politickou věc nedělal, na rozdíl od starosty Vaňka, který tak učinil již 15.května v článku "O nenávisti".

----------------------------  úryvek č. 1------------------------

Tvrdě proti starostovi Vaňkovi i místostarostovi Jaroslavu Doležalovi (ČSSD) začal vystupovat především Miroslav Janoušek, vlastník rekreačního areálu a nájemce přiléhajících městských pozemků.

Tvrdí, že tratil při jemu neohlášené stavbě cyklostezky a tratí i nadále. Nemohli k němu hosté během výstavby, autem tam nemohou ani nyní. Když město začalo vydávat povolenky, nežádal o ni.

"Vedení radnice dělá mrtvého brouka. Nebaví se s námi, místo toho o nás po městě šíří pomluvy a hledá zástupné problémy. Když jim patří pozemky, myslí si, že mohou všechno," opakuje od jara.

Do vedení města přitom tepe na sociálních sítích i na webových stránkách. V poslední době  se tak děje s čím dál větší pomocí bývalého starosty Stanislava Vrby.

------------------------ konec úryvku č. 1 ---------------------


Vyjádření k úryvku č. 1


Město vydává povolenky k vjezdu od první chvíle neoprávněně (viz rozhodnutí z Krajského úřadu o zrušení stavebního povolení ze dne 14.5.2014 a rozhodnutí o neoprávněnosti umístění dopravního značení ze dne 19.9.2014), a proto nevidím jediný důvod se této "akce" účastnit.

Od jara nic neopakuji, pouze od 10.března 2014 usiluji o obnovení volného příjezdu do rekreačního střediska Sluneční zátoka.

Na sociální síti facebook byly 10. dubna 2014 zřízeny stránky "ledecbezcenzury" jako reakce na slovní a fyzický útok místostarosty Doležala na moji osobu a nečinnost Městského úřadu v Ledči . Na těchto stránkách se nevyjadřuji pouze já, ale i jiní obyvatelé Ledče nad Sázavou.

Webové stránky "ledecbezcenzury.cz" byly založeny 29.září 2014 jako reakce na článek zveřejněný 12.září 2014, ve kterém padají obvinění z komplotu, falšování a podvodu a bahnem polopravd je tentokrát smýkán i bývalý starosta Vrba. Rozkrýváme zde informace a pochybení, ke kterým došlo v posledních letech a nikdo z vedení Města ani ze zastupitelů o nich otevřeně nemluvil.

                                            Miroslav  Janoušek


--------------------------- úryvek č. 2 --------------------------

Na nekončící a stupňující se výpady vůči své osobě a celému vedení města starosta Vaněk několik dní před volbami velmi tvrdě zareagoval na městském webu.

Zveřejnil tam celou řadu dokumentů, a to i včetně osobních údajů účastníků sporu, které na úřadě našel. Na jejich základě obvinil Janouška z účelového jednání. Popsal při tom jeho nepřiznané dluhy i další údajný Vrbův podvod, díky kterému se Janouškovi
dostali k úvěru na Sluneční zátoku.

Svého předchůdce tak podezřívá ze zfalšování listiny. Druhá smlouva, kterou rada podle Vaňka neprojednávala, je pro Janouškovy výhodnější a jen díky ní dostali na Sluneční zátoku úvěr od banky.

Zdroj: https://jihlava.idnes.cz/na-byvaleho-starostu-ledce-miri-dalsi-obvineni-z-podvodu-pei-/jihlava-zpravy.aspx?c=A141003_2104814_jihlava-zpravy_mkk

--------------------- konec úryvku č. 2 -------------------------


Vyjádření k úryvku č. 2

Pan Vokáč si ani v tomto bloku informací neověřil jejich pravdivost. Slovní obrat "Nekončící a stupňující se výpady proti starostovi a vedení Města" je sice čtivý, leč nepravdivý. Vždy jsem na činnost či nečinnost Města a MÚ reagoval v rámci slušnosti. A když se mnou nikdo z Města nechtěl o záležitosti cyklostezky hovořit, obrátil jsem se na nadřízené orgány. Vše jsem činil bez urážení či pomlouvání kohokoli. Veškeré moje projevy jsou podloženy důkazy.

Opakuji, že webové stránky "ledecbezcenzury.cz" vznikly až jako důsledek 12.září 2014. Byly spuštěny 29.září 2014, což je 17 dní po zveřejnění starostova článku, ve kterém sice píše o "hysterii kolem cyklostezky", ale o cyklostezce a problémech s ní spojených se vlastně vůbec nezmiňuje.Nevidím žádnou souvislost s nekončícími a stupňujícími se výpady proti komukoli z mojí strany. Řekl bych, že je tomu právě naopak.

K neustále omílanému a zveřejňovanému obvinění z úvěrového podvodu opět opakuji, že pro tato tvrzení nemá starosta Vaněk ani nikdo ze Zastupitelstva města žádný důkaz, protože se žádný podvod nekonal. A uvědomte si, že domněnka, nebo nějaká konstrukce, není důkaz.

K požadavku banky na 10-ti letou nájemní smlouvu středového pozemku mohu říci pouze to, že nám tento postup banka zdůvodnila naší ochranou, protože středový pozemek není a nikdy nebyl předmětem naší úvěrové smlouvy. Ta se vztahuje pouze na budovy.

Předesílám, že se nejedná o nájemní smlouvu na pozemky pod budovami ani o hřiště, ty jsme vlastnili již před žádostí o poskytnutí úvěru, ale o travnatou plochu uprostřed střediska Sluneční zátoka, která je na Katastru nemovitostí vedena jako lesní pozemek, a kterou od roku 2006 na vlastní náklady sekáme, udržujeme a uklízíme, a to nejenom po našich klientech, ale také po všech turistech a výletnících, kteří přes areál pouze procházejí a od rukou jim odpadá cokoliv, co již dojedli, dopili a dokouřili.

Do vznesení požadavku banky na pronájem středových pozemků nás nenapadlo o nějaké smlouvě ani přemýšlet, protože se jednalo o prostranství veřejně přístupné.  

Také nevidím jedinou souvislost mezi zprůjezdněním "cyklostezky" a zveřejněnými osobními údaji o mojí manželce a mé osobě včetně dluhů, které v době zveřejnění článku žádné nebyly. Proč je pan Vokáč nazývá nepřiznanými, netuším.

                                                               Miroslav Janoušek

---------------------- úryvek č. 3 --------------------------

"Žádáme o prošetření skutků, projevů, jednání a prohlášení zaměřených na diskreditaci a poškození naší rodiny a požadujeme zjednání nápravy a veřejnou omluvu," napsal před pár dny Miroslav Janoušek krajské ČSSD. I on podal trestní oznámení - na Vaňka.

Zdroj: https://jihlava.idnes.cz/na-byvaleho-starostu-ledce-miri-dalsi-obvineni-z-podvodu-pei-/jihlava-zpravy.aspx?c=A141003_2104814_jihlava-zpravy_mkk

------------------ konec úryvku č. 3 ------------------------


Vyjádření k úryvku č. 3

Ano, 17.září jsem obeslal funkcionářské špičky z řad ČSSD se žádostí o zjednání nápravy. K tomuto kroku jsem se odhodlal na základě publikovaného článku a osobních údajů starostou Vaňkem 12.září. Oslovil jsem i zastupitele města se žádostí o stažení příloh s osobními údaji - bohužel se tak nestalo. Proto ten dopis na ČSSD. Ale pouze na ČSSD. Neoslovil jsem žádné novináře ani redaktory. Na stránkách "ledecbezcenzury.cz" jsem text zveřejnil 29.září, protože se do té doby nikdo neozval.

Opravdu nemohu za to, že já řeším cyklostezku a pan Vaněk spolu se zastupiteli o cyklostezce mlčí a zabývají se na místo toho mým životem.

Kdyby toto někdo provedl panu Vokáčovi, psal by rozhodně jinak.

                                            Miroslav Janoušek


 


—————

Zpět