Pozdrav z cest

08.08.2017 00:08

Na redakční mail nám cyklista Milan doručil další pozdrav z jeho cyklotoulek. Tentokrát se vypravil podívat na smrdovské sejpy, které se v lese mezi Štěpánovem a Smrdovem (dnešní Sázavkou) nacházejí snad už 700 let. Sejpy jsou hromady propraného materiálu (písku, kamenů, hlušiny) podél zlatonosných potoků při rýžování. Autoři krátkého dokumentu o smrdovských sejpech se zmiňují o době jejich původu, kdy tato oblast patřila Vilémovskému klášteru. Je doloženo, že ta doba začala 16.10.1307 a skončila rokem 1421, kdy byl klášter vypálen. 

Jenže město Smrdov zde existovalo již v roce 1226 a okolní obce zřejmě taky. Byly majetkem pana Smila z Lichtenburku (dnešní Lichnice) společně s dalšími obcemi a hlavně Brodem, kde se těžilo stříbro a razily se tam i mince. Celá oblast Havlíčkobrodska kolem Sázavy i Sázavky byla tehdy lokálními nalezišti drahých kovů a smrdovské sejpy, kopec Štampíl a Vrbice Hory jsou toho dodnes důkazem. 

Na Smrdovsku se zřejmě nejednalo o bohatá naleziště, neboť tuto oblast Smilův syn Reimund dne 16.10.1307 vyměnil s Vilémovským klášterem za 10 obcí na levém břehu Sázavy v blízkosti Lipnici, kde si budoval svoje sídlo.

Podrobněji se o tom můžete informovat v článku Historie naší obce a v odkazech pod čarou toho článku. Milan na Smrdovsko vyrazil na kole v pátek 4.8.2017, v zlatonosného korytě potoka našel zajímavý černý oblázek a na krajnici cyklotrasy nádherného hřiba. Vše nafotografoval, graficky upravil a zaslal k nám na web. Milane, díky. -sv- 

—————

Zpět