Mojžíš a spol.

07.01.2018 00:07

Po napsání článku Historie naší obce II mi stále hlavou vrtala zmínka o panu Mojžíšovi z Vepříkova, který byl zřejmě příčinou zatčení a odsouzení našich sousedů, bratrů Adamových v roce 1952. Proto jsem celé sobotní dopoledne strávil u počítače hledáním informací o tomto člověku, popraveném komunistickým režimem v dubnu 1953. Popraveném nespravedlivě po vykonstruovaném procesu. 

O Františku Mojžíšovi lze na internetu nalézt řadu informací, byl účastníkem třetího odboje, s tehdejším režimem nesouhlasil a zapojil se nadšeně do vytváření ilegálních skupin. Dva roky se skrýval, než ho StB dopadla. K pochopení celé tehdejší situace jsem si ale přečetl navíc několik dalších článků a prací na toto téma, až jsem narazil na rigorózní práci Michala Arnota Počátky komunistické represe na Havlíčkobrodsku, která obsahuje na stránce 65 kapitolu Mojžíš a spol.

Zde je popsán celý proces, zveřejněn rozsudek včetně tehdejšího tendenčního hodnocení procesu, zprávy o stanoviscích jednotlivých statních orgánů k absolutnímu trestu Františka Mojžíše a jeho dopis na rozloučenou. Dojemné!

V rozsudku, který byl vynesen dne 5. července 1952 v sokolovně v Habrech, kde byl celý třídenní proces vysílán i místním rozhlasem, je uvedeno:

František Mojžíš z Vepříkova byl obviněn z velezrady a odsouzen k trestu smrti.

Josef Adam ze Štěpánova byl za pomoc k velezradě odsouzen k 14 letům vězení.

Oldřich Adam ze Štěpánova byl za pomoc k velezradě odsouzen k 8 letům vězení.

K velezradě napomáhali Mojžíšovi tím, že mu poskytli úkryt i jiné služby.

Spolu s nimi byli odsouzeni i Bohumír Cakl, Bohuslav Maruška, Jan Radil, Bohuslav Grund, Josef Dvořák a Václav Provazník. 

Je třeba dodat, že nikoho nezavraždili, nic nezapálili, nic nesabotovali, jen se ozbrojovali, scházeli a plánovali. Pak také je zajímavé, že ve skupině působil i František Seidl, který však obviněn ani vyšetřován nebyl.
 
Kromě výše uvedených trestů jim byl konfiskován veškerý majetek a rozsudkem byly na celý život poznamenány jejich rodiny.
 
Po Adamových, v přímém sousedství s naším rodným domem, zůstal ve Štěpánově opuštěný statek s dnes již neexistujícími hospodářskými budovami a s cihlovou novostavbou rodinného domku, ve kterém se za dobu, co jen já pamatuji, vystřídalo minimálně šest rodin.
 
Již rok předtím byla v sousední Leštině u Světlé "odhalena" ilegální skupina Kritzner a spol., která byla souzena v Brně 19.května 1951, její vedoucí, truhlář Kritzner, na 18 let vězení a jeho šest "kumpánů" v součtu na 52 let vězení. Opět v podstatě za nic! -sv-

—————

Zpět