Kudy všudy Karel brázdí

17.05.2017 13:43

Austrálie je nejmenším kontinentem a má též ze všech osídlených světadílů nejřidší zalidnění. Na ploše 7 686 850 km2 žije více než 22 miliónů obyvatel. Oblast zaujímá velkou plochu ležící zcela na jižní polokouli.

Austrálie je osamocená pevnina, obklopená na třech stranách otevřeným oceánem. Má velmi malou horizontální členitost, svým obrysem připomíná australský kontinent ovál, jehož stejnoměrnost je porušena jen na severu a na jihu, kde moře vytváří velký záliv. Na ostrovy a poloostrovy připadá 757 000 km2, tj. jen 8,5 % z celkové rozlohy pevniny. Délka pobřeží nepřesahuje 19 500 km.

Austrálie je kontinent poměrně protáhlý ve směru ZSZ – VJV, i když na mapách světa nebo Oceánie to tak nepůsobí, jelikož je tvar kontinentu při jihovýchodním (resp. jihozápadním) okraji mapy značně zkreslený. Bez započtení poloostrova York a Tasmánie je kontinent přibližně 2x delší než je jeho šířka.

Od severu k jihu měří kontinent 3 200 km. Největší šířka Austrálie od západu k východu činí 4 100 km.

zdroj: Masarykova universita zde.

Náš cestovatel a dopisovatel Karel Kuchtiak zatím za dva a půl měsíce přejel Austrálii z Perthu do Sydney, t.j. od západu k východu a navíc ještě podél pobřeží, takže více jak 4 000 km vodorovně napříč pátým kontinentem má již za sebou a k tomu posléze přidal i svislý přejezd z Adelaide do Darwinu, tedy z jihu na sever, což s odbočkou k Urulu se bude taky blížit k těm 3 000 km.  

Do mapy Austrálie jsem červenými puntíky označil většinu míst, odkud nám zatím Karel ve svých cestopisech poslal pozdravy. No tedy klobouk dolů, jak on rád říkává. -sv-

—————

Zpět