Krev je krev

20.11.2018 16:36

Pravidelně měsíc co měsíc sleduji již po osm let jednání ledečského zastupitelstva. Občas, když je potřeba, nahlédnu i do podkladových materiálů zastupitelstva, které jsou veřejně přístupné. Pro mnohé to zřejmě může být nezajímavé téma a nezáživná četba, ale pro někoho, kdo veřejnému životu věnoval skoro polovinu svého života, tomu je trochu jinak. 

Mnohdy se pozastavuji nad tím, co zpracovatel podkladového materiálu dokáže "vyplodit", či jak se nedokázal vyvarovat chyb, ať už gramatických nebo faktických. Samozřejmě uznávám, že každý z nás dělá v písemném projevu chyby, ale pokud zpracovává úřední dokument, měl by si setsakra dávat pozor, aby tomu tak nebylo. Měl by dokument po sobě několikrát přečíst, text doladit, chyby odstranit a formát textu upravit tak, aby byl přehledný, srozumitelný a čtivý.

To asi nikde nenajdete jako pravidlo úřední korespondence a dokumentace. To jsem si teď z jedné vody načisto zformuloval já sám a taky se tím po léta řídím. 

Když jsem se včera před jednáním ledečského zastupitelstva seznamoval na nemocničním pokoji s podkladovými materiály, otevřel jsem i podkladový materiál č. ZM-2a/2018-08, který byl pod názvem Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti - ČEZ, Obrvaň, kabel. vedení nn zařazen jako 8. bod programu. Byl projednán bez připomínek a během chvilky 14-ti hlasy PRO schválen, jako tuctový bod, kterých zastupitelé schvalují desítky za rok. Mě však zaujal v tomto podkladovém materiálu dopis Geodézie Ledeč nad Sázavou č.j. IV-12-2016449/VB/1, který celý schvalovací proces vyvolal. Dopis se totiž vyznačoval všemi atributy, které jsem se pokusil o dva odstavce výše formulovat. 

Byl přehledný, sruzumitelný a čitelný. Byl také bez chyb. Důležité věty v dopise byly tučně nebo barevně zvýrazněny. Nechyběly v něm ani zdvořilostní formulace typu: "Dovoluji si Vás oslovit..., zdvořile žádám..., zdvořile děkuji..., sdělte mi prosím..". Byl to pro mě balzám pro duši písmáka. A také se ve mně probudila notná dávka otcovské pýchy, neboť pod dopisem byl podpis Lenky Vrbové, moji dcery. Co se dá dělat, vážení, krev je krev. -sv-

—————

Zpět