Jak vypadala Zahrádka

24.07.2018 09:04
Student zmapoval podobu Zahrádky před zatopením
 
Existenci obce Zahrádka na Ledečsku před více než čtyřiceti lety doslova vymazala vodní nádrž Švihov, která dnes zásobuje pitnou vodou téměř celou středočeskou oblast včetně Prahy. Na místě původní obce s necelou tisícovkou obyvatel, ve které byly dva mlýny, četnická stanice, čtyři hostince, zdravotní středisko a dokonce i zimní stadion, dnes zbyla jediná stavba. Kostel svatého Víta, který unikl nařízené demolici jen díky nálezu vzácných nástěnných maleb. Podoba městečka před demolicí až do této doby nebyla zachycena. 
Změnil to až student Univerzity Karlovy Rostislav Berka, který mapu vytvořil jako svou semestrální práci. Co všechno se mu podařilo objevit a kdy si lidé mapu prohlédnou, to se dozvíte v úterním vydání tištěného Deníku
 
(Sestra ho odebírá, nahlédnu do něj a případně další informace doplním pozn. -sv-)
 
Exkluzivně v tištěném úterním Deníku bylo mimo jiné uvedeno:
 
Unikátní mapa pokrývá dosud bílé místo v kartogafické historii Zahrádky. Dosud byl známý pouze ručně kreslený obrázek v kronice obce zachycující stav k roku 1928.
Zmapovat dosud nezmapovaný svět Zahrádky před jejím zmizením pod hladinou Švihova se v průběhu letošního letního semestru rozhodl student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Rostislav Berka z Vysočiny, konkrétně z Ledče nad Sázavou.
Velmi pečlivě se věnoval shromažďování podkladů a nelitoval ani času, ani finančních prostředků pro jejich získání. Pečlivě se věnoval i vlastnímu provedení mapy po odborné i grafické stránce. Mapa je po okrajích doplněna dobovými i současnými fotografiemi a popisem. V jedinečné mapě jsou vyznačeny obchody, služby i kulturní, sportovní, průmyslové a zemědělské objekty městečka, a to i včetně místní části Zámostí. Nechybí ani vyznačení, kam v současné době dosahuje obvyklá hladina přehradní nádrže i celá zátopová oblast při maximálním vzdutí vodní hladiny.
Nejbližší příležitost spatřit mapu bude 5. srpna na pouti u Křížné studánky na Šafranici nedaleko zaniklé Zahrádky. V době mezi 12. a 14. hodinou bude otevřen i kostel sv. Víta. Další akcí pak bude Hradozámecká noc 25. srpna.
Spolek Přátelé Zahrádky nyní vystavuje mapu při všech svých akcích a nadále sbírá informace pro další případné úpravy. Po finálním dopracování spolek předpokládá, že mapu nechá vytisknout na roll-up a trvale vystaví v kostele sv. Víta.
Přečetl za vás v pondělním iDeníku a z úterního tištěného opsal  -sv-           
Foto: Spolek Přátelé Zahrádky a HB deník
 

—————

Zpět