143 m chodníku

16.11.2017 00:16

Přečetli jsme za vás na www.ledecns.cz a přidali situační obrázek. -sv-

Město Ledeč nad Sázavou plánuje v roce 2018 realizovat výstavbu nového chodníku a rekonstrukci stávajícího chodníku podél silnice č. II/339 – ul. Habrecká v úseku od budovy polikliniky ke křižovatce s ul. Na Sibiři. V rámci projektu bude vybudován nový chodník v délce 143 m (včetně rekonstruovaného úseku, jehož délka bude 30 m) z povrchu ze zámkové dlažby. Chodník bude řešen v souladu se zásadami řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, vodící linie, v místě snížených obrub slepecké tvarovky). Rozpočtové náklady stavebních prací činí 680 tis. Kč vč. DPH, skutečné náklady budou známy až po provedení soutěže na výběr dodavatele stavebních prací (předpoklad – léto 2018). Náklady na vypracování příslušné projektové dokumentace činily 42 350 Kč vč. DPH. 

Na realizaci tohoto projektu bude podána žádost o dotaci v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „2. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“. Výše dotace je 95 %, 5 % je spolufinancování žadatele a min. výše dotace 200 tis. Kč, max. výše 1,5 mil. Kč. 

Realizace akce je plánována bez ohledu na získání příspěvku z výše uvedeného dotačního titulu. –OdMI- 

—————

Zpět